Blå Kors åpner Kompasset i Tromsø

Blå Kors Kompasset Tromsø (00000003)

Terapeut Monja Benden (til v.) og avdelingsleder Anne Sofie Bentzen (til h.)

Blå Kors Kompasset åpnet nylig i Tromsø. Kompasset er for barn og unge som har vokst opp med en forelder som har et alkoholproblem, og gir gratis  rådgivning og terapi for unge mellom 14 og 35 år. Dette er det femte Kompasset-sentre i Norge, og et sjette er på vei. 

AV STEN MAGNE BERGLUND TEKST/KOMPASSET FOTO

— Å vokse opp i en familie med for stort alkoholforbruk er å utsettes for en langvarig belastning, og preger både barndom, ungdom og voksent liv. Dette gjelder åtte prosent av alle norske barn, det vil si to i hver skoleklasse, forteller Anne Sofie Bentzen, nyansatt avdelingsleder ved Blå Kors Kompasset Tromsø.

Bentzen er glad for å kunne ta imot de første brukerne. Det trengs ingen henvisning for å benytte seg av tilbudet, og det er gratis å få behandling. Alt man trenger å gjøre er å ta kontakt med for å sette opp en avtale, enten ved å ringe tlf 458 71 425, eller sende mail til anne.sofie.bentzen@blakors.no.

UNGE PÅRØRENDE GÅR INN I VOKSENLIVET med andre utfordringer enn sine jevnaldrende, sier Anne Sofie Bentzen. Hun er utdannet psykolog. Kompasset vil tilby rådgivning og terapi for å gi brukere verktøy for å takle negative konsekvenser av den oppveksten de har hatt.

— Vi tror at alle mennesker har kraften i seg til å finne veien i sitt eget liv. Noen ganger trenger man bare litt hjelp til å komme videre, sier Bentzen.

 UNGE SOM HAR FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER er spesielt utsatt for at deres opplevelser blir ugyldiggjort og bagatellisert. Da overgangen mellom et normalt og et problematisk alkoholforbruk er glidende, er mange i tvil om hvorvidt deres foreldre «egentlig» hadde et rusproblem.

Det er vanlig å tenke at et alkoholproblem eksisterer når bruken av alkohol går utover familien. Erfaringen fra Blå Kors Kompasset er at mange av dem som oppsøker tilbudet har foreldre som aldri ble fanget opp av helsevesenet for å motta behandling for sine problemer, og det til tross for at problemene var så store at det gikk ut over familien.

— Kompasset gir også et tilbud til unge med foreldre som har andre rusproblemer, enten det er snakk om legale eller illegale rusmidler. Vår holdning er at unge som har vokst opp i hjem med rusmisbruk skal ha et tilbud om hjelp ut fra egne behov, på samme måte som mennesker med rusproblemer har egne behandlingstilbud. Hos oss får den pårørende selv være i fokus, forteller Bentzen.

 TROMSØ ER DEN FEMTE BYEN som får Kompasset-tilbud. Fra før av finnes det i Bergen, Sandnes, Oslo og Trondheim. Statsbudsjettet for inneværende år inneholder i tillegg til finansiering for de eksisterende avdelingene også finansiering av to nye avdelinger av Kompasset. Om alt går etter planen vil det om relativt kort tid også kunne åpnes et sjette Kompasset-senter.

I tillegg til Anne Sofie Bentzen er Monja Benden også ansatt i Tromsø. Hun er klinisk sosionom og terapeut. Driften er i gang, og offisiell åpning er berammet til mai.

Comments are closed.