Blå Kors Barnas Stasjon etableres i Oslo

Signering av avtale med Sagene Bydel

Fra venstre: Marius Trana, bydelsdirektør i Bydel Sagene, Hanne Pedersen, avdelingsleder i Blå Kors Barnas Stasjon Oslo og Magnar Lie, divisjonsdirektør i Blå Kors. (Foto: Anders Blixhavn)

I går ble leiekontrakten og samarbeidsavtalen mellom Blå Kors og bydelene Sagene og Grünerløkka i Oslo underskrevet. Barnas Stasjon er et tilbud fra Blå Kors til småbarnsfamilier i en sårbar livssituasjon. Tilbudet åpner i februar.

Gjennom å følge barn over tid er at hovedmålene til Barnas Stasjon å kunne redusere sårbarhetsfaktorer og øke beskyttelsesfaktorer. Barnas Stasjon vil således være et virkemiddel for å sikre at barn, så langt det er mulig, skal vokse opp med trygge oppvekstsvilkår – så langt det er mulig i eget hjem og i eget nærmiljø.

—Det er alt for mange barn som vokser opp i familier med utfordringer med rus og psykiske vansker. Barnas stasjon har et variert tilbud til disse familiene, både i gruppe og individuelt og med eget aktivitetstilbud. Tilbudet er gratis for familiene og det trengs ingen henvisning for å benytte seg av tilbudet, forteller Hanne Pedersen, nyansatt avdelingsleder ved Blå Kors Barnas Stasjon Oslo.

Pedersen gleder seg til å kunne ta imot de første brukerne i midten av januar neste år. Da åpner Barnas Stasjon i Biermanns gate i Oslo.

Barnas Stasjon er et tilbud som viser at det nytter. Våre tilbud har ført til at mange barn og familier har fått et bedre liv. Blå Kors jobber ut fra at alle mennesker har kraften i seg til å finne veien i sitt eget liv. Noen ganger trenger man bare litt hjelp til å komme videre. Den hjelpen kan Barnas Stasjon bidra med, sier Pedersen.

Forebyggende arbeid bidrar til redusere rusrelaterte problemer, både for individ og samfunn. Noen av Barnas Stasjon sine tilbud er leksehjelp, måltider, fritidsaktiviteter, hjelp til utdanning og samværsrett med fedre. Blå Kors Barnas Stasjon er et tilbud som har eksistert mange år. I dag har Blå Kors fem stasjoner og i vinter åpner det altså to nye stasjoner i Oslo.

Divisjonsdirektør Magnar Lie i Blå Kors er svært fornøyd med at Barnas Stasjon endelig kan etableres i Oslo.

Blå Kors ser frem til å åpne Barnas Stasjon i Oslo. Det vil bety mye for veldig mange. Vi plasserer våre stasjoner i kommuner og bydeler med store utfordringer når det gjelder barn som vokser opp i familier med rus og psykiatri. I Bydel Sagene var 23 prosent av alle barnevernssaker i fjor en direkte følge av foreldres rusmisbruk, sier divisjonsdirektør Magnar Lie.

Utviklingen i alle Barnas Stasjon er at det blir et tettere og tettere samarbeid med lokalt barnevern. Det fører til kvalitetsutvikling. I tillegg bidrar Barnas Stasjon til å minske belastning på barnevernet og øvrig sosialapparat, avslutter Lie.

Bydelsdirektør i Bydel Sagene, Marius Trana, sier Barnas Stasjon treffer godt til Oslo kommunes satsing på barnehjernevernet.

Stasjonen vil bli et godt supplement til andre tiltak Bydel Sagene har, for å komme tidlig inn og drive forebyggende arbeid for småbarnsfamilier i sårbare livssituasjoner. Vi ser frem til å utvikle Barnas Stasjon sammen med Blå Kors og Bydel Grünerløkka, avslutter Marius Trana.

Comments are closed.