Blå Kors får 47,6 millioner til tiltak for barn


Blå Kors takker barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad for dagens solide håndslag til organisasjonens arbeid for inkludering av barn i lavinntektsfamilier.

 

– Årets bevilgning til Blå Kors er 29 prosent høyere enn fjorårets. Dette gir mange flere muligheter til å intensivere innsatsen overfor barn og unge i lavinntektsfamilier. Nå bretter Blå Kors-medarbeiderne opp ermene over hele landet for at inkluderings- og fritidstiltak blir virkelighet for noen av dem som trenger det aller mest, sier generalsekretær i Blå Kors, Jan Elverum.

Tilskuddssummen har aldri vært større, og Blå Kors er den frivillige organisasjonen som i denne omgang får tildelt mest: 47,6 millioner kroner, der 42 millioner går til organisasjonens allerede vel utbygde Barnas Stasjon-arbeid. Dette er tiltak som retter seg mot familier i sårbare livssituasjoner og som erfarer utenforskap med barn 0-8 år, samt gravide.

– Vi ønsker å spre Barnas Stasjon-arbeid til nye geografiske områder, utvide aldersgrensen til 12 år, drive følgeforskning, foreta brukerundersøkelser og generelt sikre en god kvalitetsheving av konseptet, forteller Elverum.

Blå Kors vil gjennom årets bevilgning også bli gjort i stand til økt aktivitet gjennom «Blå Kors Ferier», Posebyen Kulturskole i Kristiansand og fritidsprogrammet «Aktivitet, hjem og opplæring».
– Blå Kors lover barne- og familieministeren å gjøre alt vi kan for å gi barn som vokser opp i lavinntektsfamilier mulighet til å delta i samfunnet på lik linje med andre barn, sier Jan Elverum.

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier er på om lag 312 millioner kroner i 2019. I denne omgangen blir nær 140 millioner av totalpotten fordelt av Bufdir på 66 frivillige aktører, som får utbetalt tilskudd til aktiviteter for barn og unge.

Comments are closed.