Blå Kors glad for gjennombrudd

Janka Holstad, direktør for Divisjon Behandling i Blå Kors. Hun sier Blå Kors er glad for et gjennombrudd i saken om de historiske pensjonskostnadene.  (Foto: Sten Magne Berglund)

Janka Holstad, direktør for Divisjon Behandling i Blå Kors. (Foto: Sten Magne Berglund)

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 å opprette en tilskuddsordning for å dekke pensjonskostnader for ideelle og andre virksomheter som har levert lovpålagte spesialisthelsetjenester. 

— De høye og uforutsigbare pensjonskostnadene truer selve driftsgrunnlaget for ideelle velferdsleverandører i Norge. Dette er et gjennombrudd for de ideelle aktørene som Blå Kors, og et stort skritt i riktig retning, sier Janka Holstad, direktør for divisjon behandling i Blå Kors. 

I april 2015 ble det oppnevnt et ekspertutvalg, ledet av Jon M. Hippe, som fikk i oppdrag å utrede grunnlaget for en eventuell statlig dekning av ideelle organisasjoners såkalte «historiske pensjonskostnader». Dette var et arbeid som Blå Kors har jobbet for i lang tid allerede. 

— Ideelle aktører er tidligere blitt pålagt å ha samme pensjonsordning som det offentlige når de har levert lovpålagte helse- og sosialtjenester på oppdrag for staten. Den regningen er det de ideelle som har tatt nå, uten noen form for kompenasasjon. Slik skal det ikke være, mener Holstad. 

Hippe-utvalget la fram sin innstilling for Kulturdepartementet i august i fjor. Dette dannet grunnlag for departementets høring: NOU 2016: 12 «Ideell opprydding — Statlig dekning av ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader». Høringsfristen gikk ut 1. mars i år, og Blå Kors var én blant 38 høringsinstanser som har respondert. 

-Det er positivt at regjeringen er enig om at ideelle skal kompenseres for sine utgifter. Hippe-utvalget bergnet det til en årlig kostand for staten på 120 millioner kroner. men regjeringen bevilger bare 27 millioner kroner. Det kan skyldes at de setter et knekkpunkt for denne ordningen som er for lavt, sier Holstad. 

Holstad mener også at regjeringen burde fulgt Hippe-utvalgets forslag om at Statens Pensjonskasse skal overta pensjonsforpliktelsene. I statsbudsjettet foreslås det en ordning med årlige tilskudd.
— Det mener vi er en dårlig løsning. Dersom staten først har sagt at de har ansvaret for disse kostnadene, bør de også overta forpliktelsene, sier Holstad.

Comments are closed.