Blå Kors hjelper foreldre gjennom “minefeltet”

Hanne Backe-Hansen, rådgiver i Blå Kors.
Hanne Backe-Hansen, rådgiver i Blå Kors.

Hanne Backe-Hansen, rådgiver i Blå Kors. (Foto: Anders Blixhavn)

Det er ikke lett å være tenåring, men det er neimen ikke så lett å være tenåringsforelder heller. Derfor vil Blå Kors nå gi hjelp til tenåringsforeldrene. Den nye tenåringsguiden går rett hjem i postkassa til 100.000 nye husstander i hele Norge.

I tillegg blir guiden sendt ut til ca. 2 000 skoler. Småbarnsforeldre blir i dag overlesset med gode råd fra helsestasjoner, og de svømmer i bøker som tar opp alt fra utviklingsstadier, amming/mating, aktivisering/stimulering/lek, helse/sykdommer, tips og råd, sovevaner og trassalder.

– Vi ser at tenåringsforeldre derimot etterspør desto mer relevant informasjon om hverdagen med ungdom i hus. Tenåringsperioden oppleves til tider som et minefelt for mange foreldre. Konflikter synes å være regelen mer enn unntaket. Akkurat her føler mange foreldre på et tomrom i informasjonsstrømmen. Guiden vår bidra til å fylle dette tomrommet, sier Hanne Backe Hansen, rådgiver i Blå Kors.

Første opplag av guiden ble sendt ut i mars 2017. Nå sendes den ut til 100.000 nye husstander, i åtte nye fylker. I denne guiden får man både fakta og argumenter om hvordan man kan snakke med ungdom. Selv om fokuset i guiden først og fremst dreier seg om alkohol, har mange av rådene en overføringsverdi til andre temaer som tar for seg grensesetting og tillit.

Tenåringsguiden er inspirert av «Tonårsparlören» som er utviklet av IQ-initiativet i Sverige. Det er en håndbok som sendes ut av IQ til alle foreldre som har barn som fyller 14 år. Undersøkelser viser at svenske tenåringsforeldre har hatt god nytte av den.

Backe-Hansen i Blå Kors peker på den unike posisjonen foreldre har til å påvirke sine barn og dytte dem i riktig retning. Men som mange vet, er det lettere sagt enn gjort.

– I flere undersøkelser har barn og unge blitt spurt om hva som veier tyngst når det kommer til spørsmål rundt alkoholbruk. Hvorfor velger noen unge å debutere når de 14 år, mens andre venter med å drikke alkohol til de er 18? Det er vanlig å tenke at det er det vennene gjør som er viktigst. Undersøkelser viser at når det kommer til alkohol, så er det faktisk foreldrene, som er den viktigste påvirkningsfaktoren, avslutter Hanne Backe Hansen, rådgiver i Blå Kors.

Guiden er laget i samarbeid med AV-OG-TIL og baserer seg på utdrag fra nettsiden kjipeforeldre.no.

Her kan du laste ned hele guiden

FAKTA om Tenåringsguiden:
* Foreldreguiden er utviklet av Blå Kors i samarbeid med alkovett-organisasjonen AV-OG-TIL og baserer seg på www.kjipeforeldre.no
* I løpet av 2017 skal det sendes ut til sammen 300.000 foreldreguider til tenåringsforeldre i hele landet. Første opplag ble sendt ut i mars, ander opplag sendes ut nå.
* Andre opplag sendes ut til utvalgte fylker: Rogaland, Telemark, Oppland, Møre og Romsdal, Hordaland, Troms og Finnmark.

Comments are closed.