Blå Kors guider tenåringsforeldre


Det er ikke lett å være tenåring, men det er neimen ikke så lett å være tenåringsforelder heller. Derfor vil Blå Kors nå gi hjelp til tenåringsforeldrene. Og det rett hjem i postkassa!

Rådgiver Hanne Backe-Hansen ser fram med forventning til effekten av Blå Kors’ nye tenåringsguide.

Småbarnsforeldre blir i dag overlesset med gode råd fra helsestasjoner, og de svømmer i bøker som tar opp alt fra utviklingsstadier, amming/mating, aktivisering/stimulering/lek, helse/sykdommer, tips og råd, sovevaner og trassalder. Tenåringsforeldre derimot etterspør desto mer relevant informasjon om hverdagen med ungdom i hus. Tenåringsperioden oppleves til tider som et minefelt for mange foreldre. Konflikter synes å være regelen mer enn unntaket. Akkurat her føler mange foreldre på et tomrom i informasjonsstrømmen.

BLÅ KORS SENDER I DISSE DAGER UT EN GUIDE til tenåringsforeldre i hele landet. I denne guiden får man både fakta og argumenter om hvordan man kan snakke med ungdom. Selv om fokuset i guiden først og fremst dreier seg om alkohol, har mange av rådene en overføringsverdi til andre temaer som tar for seg grensesetting og tillit.

Tenåringsguiden er inspirert av «Tonårsparlören» som er utviklet av IQ-initiativet i Sverige. Det er en håndbok som sendes ut av IQ til alle foreldre som har barn som fyller 14 år. Undersøkelser viser at svenske tenåringsforeldre har hatt god nytte av den.

HANNE BACKE-HANSEN I BLÅ KORS SIN FOREBYGGINGSAVDELING har vært ansvarlig for utviklingen av den norske guiden:

– Med denne guiden ønsker Blå Kors å utruste tenåringsforeldre til å bli flinkere til å sette grenser for ungdommers alkoholbruk, og på den måten bidra forebyggende. Som foreldre kan de være med på å gjøre en forskjell. Tenåringer bryr seg om hva deres foreldre sier – selv om det ikke alltid virker sånn, forklarer Hanne.

DETTE ER ANTAKELIG FØRSTE GANG det sendes en slik brosjyre hjem i posten til tenåringsforeldre i hele landet . Slik sett er dette et unikt prosjekt.

– Vi ønsker med denne guiden å minne foreldre på hvor viktige de er for tenåringen sin, avslutter Hanne Backe-Hansen.

Guiden er laget i samarbeid med AV-OG-TIL og baserer seg på utdrag fra nettsiden kjipeforeldre.no.

Her kan du laste ned hele Blå Kors’ nye tenåringsguide.

Comments are closed.