Blå Kors hjalp 12.000 enkeltpersoner i fjor

Arbeidstreningsbedriftene i Blå Kors hadde i alt 957 deltakere i 2017. To tredjedeler av disse var ved Rehabil i Oslo. (Foto: fotoesben/Blå Kors)

Nesten 12.000 enkeltpersoner mottok tjenester av Blå Kors i 2017. Dette viser Blå Kors-statistikken som ble framlagt på årets generalforsamling. Statistikken viser også at Blå Kors-virksomhetenes samlede omsetning «bikket» milliarden i løpet av den forløpne toårsperioden.

 

Den samlede omsetningen (altså inntektssiden i regnskapene) var på 1.038.401.000 kroner i 2016 og den økte med 0,8 prosent til 1.046.202.000 kroner i 2017. Sammenligner man omsetningene i 2014 og 2017 ser vi at det i løpet av fire år har vært en økning på hele 24,2 prosent.

OMSETNINGEN I 2017 var fordelt slik på de tre divisjonene i Blå Kors:
• Divisjon Behandling: 584,9 millioner kroner (som tilsvarer 55,9 prosent av totalomsetningen)
• Divisjon Opplæring: 288,9 millioner kroner (27,6 prosent)
• Divisjon Barn, Omsorg og Frivillighet: 172,4 millioner kroner (16,5 prosent)

ELLERS VISER STATISTIKKEN at 11.668 enkeltmennesker mottok tjenester av Blå Kors i 2017. Det ble i løpet av året foretatt 26.166 polikliniske konsultasjoner, og Blå Kors har hatt 529 døgnplasser til rådighet. Antall ansatte pr 31.12.2017 var 1.365, som tilsvarer en økning på 5,7 prosent fra 2015. Antall tidgivere (frivillige) tilknyttet virksomhetene i Blå Kors har vist en solid økning: Mens tallet pr 31.12.2015 var 681, hadde tallet i 2017 økt til 856. Det tilsvarer en økning på 25,7 prosent.

Comments are closed.