Blå Kors internasjonalt

Read this in English

Lesotho

Blå Kors Norge er en del av International Blue Cross som teller rundt 40 medlemsland/-organisasjoner. Blå Kors Norge har prosjekter i flere land i samarbeid med lokale partnere.

 

I våre prosjekter arbeider vi med alkohol som et alvorlig, og ofte oversett, hinder for utvikling. Prioriterte oppgaver i vårt internasjonale arbeid er (1) Barn, unge og familier rammet av rusmisbruk og (2) God alkoholpolitikk og strukturell forebygging i land i sør. I følge Verdens helseorganisasjon (WHO) er alkohol den tredje viktigste risikofaktoren for funksjonshemning og tidlig død i verden. I en del land i Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa er den enda viktigere.

 

Det finnes en årsakssammenheng mellom alkohol og over 60 ulike sykdommer, inkludert HIV/AIDS og tuberkulose. Ikke-smittsomme sykdommer, som hjerte-/karsykdommer, leversykdommer og kreft utgjør i dag den største sykdomsbyrden i verden, og i fattige land øker ikke-smittsomme sykdommer enormt. I tillegg kommer forsømmelse av barn, vold, lavere produktivitet i arbeidslivet og andre store konsekvenser for mennesker og samfunn rundt den som misbruker alkohol.

 

Blå Kors Norge støtter behandling og ulike typer forebyggende arbeid i flere land i Afrika og Øst-Europa.
Les om våre prosjekter her