Blå Kors Kompasset åpner på Lillehammer

Blå Kors Kompasset åpner sin sjette avdeling på Lillehammer høsten 2017. Kompasset gir rådgivning og terapi til unge i alderen 14-35 år som har vokst opp i en familie med alkoholproblemer. Tilbudet er gratis.

 

Frøydis Eidheim, virksomhetsleder i Blå Kors Kompasset.

Å vokse opp i en familie med for stort alkoholforbruk er å utsettes for en langvarig belastning, og preger både barndom, ungdom og voksent liv. Dette gjelder åtte prosent av alle norske barn, det vil si to i hver skoleklasse.

– Unge som har foreldre med alkoholproblemer er på mange måter en glemt og nedprioritert gruppe. Kompasset skal være et talerør for unge som har vokst opp i familier med alkoholproblemer, slik at de kan få god hjelp og støtte, sier Frøydis Eidheim, virksomhetsleder i Blå Kors Kompasset.

 

 LILLEHAMMER ER DEN SJETTE BYEN som får et Kompasset-tilbud. Fra før av finnes det i Bergen, Sandnes, Oslo, Trondheim og Tromsø. Blå Kors leter nå etter lokaler i sentrum av byen og har lyst ut to stillinger: en avdelingsleder og en terapeut i 100 prosent stilling – med søknadsfrist i mars. De som tilsettes skal være med å starte og bygge opp tilbudet.

SØK JOBB: Ledige stillinger i Blå Kors

– Vi ønsker at Kompasset skal ha et tilbud i ulike deler av landet. Innlandet er en velegnet region med et stort befolkningsgrunnlag. Det er for eksempel mange studenter i området. Vi har en god dialog med kommunen og de ønsker Kompasset velkommen til Lillehammer. Det er et godt utgangspunkt for det videre samarbeidet, sier Eidheim.

 UNGE SOM HAR FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER er spesielt utsatt for at deres opplevelser og erfaringer blir bagatellisert og ugyldiggjort. Da overgangen mellom et normalt og et problematisk alkoholforbruk er glidende, er mange i tvil om deres foreldre «egentlig» har et rusproblem eller ikke.

– Vi tenker at et alkoholproblem eksisterer når bruken av alkohol går utover familien. Vår holdning er at unge som har vokst opp i hjem med rusmisbruk skal ha et tilbud om hjelp ut i fra sine egne behov, på samme måte som mennesker med rusproblemer har sine behandlingstilbud, sier Eidheim.

 GÅR ALT ETTER PLANEN åpner senteret på Lillehammer til høsten. Det trengs ingen henvisning for å benytte seg av tilbudet, og det er gratis. Alt man trenger å gjøre er å ta kontakt for å sette opp en avtale.

– Kompasset skal være et sted der de unge som oppsøker oss opplever støtte, romslighet og aksept som gjør det trygt å utforske de utfordringer og sammenhenger som de står i. Vi ønsker å bidra til å anerkjenne og gyldiggjøre de unges opplevelser og erfaringer, avslutter Frøydis Eidheim.

Comments are closed.