En klar røst på rusfeltet

 

Blå Kors-magasinet Rusfri kommer ut fire ganger i året og er hovedorgan for Blå Kors Norge. Magasinet ble til i 2009 da organisasjonene Blå Kors Norge og Rusfri – Kristenfolkets Edruskapsråd ble slått sammen.

Her kan du laste ned pdf-utgavene av Blå Kors-magasinet Rusfri fra første nummer og fram til i dag

 

Bladet redigeres ut fra alminnelige journalistiske prinsipper og på selvstendig grunnlag. Det redaksjonelle arbeidet bygger, som Blå Kors, på en felleskristen basis. Bladet har som formål å fremme sosialt og diakonalt ansvar i kirke og samfunn.

Rusfri søker i størst mulig grad å være utadrettet og skape debatt og engasjement rundt forebyggende miljøarbeid og tiltak innen rusfeltet. Bladet har et spesielt blikk for rusavhengighetens ofre, de pårørende og i særlig grad barn og unge.

Ansvarlig redaktør for Blå Kors-magasinet Rusfri er Steinar Glimsdal. Kommunikasjonsavdelingen ved Blå Kors hovedkontor i Oslo er redaksjon, og bladet mottar artikkelbidrag fra Blå Kors-medarbeidere over hele landet. Bladet kommer ut i et opplag på rundt 6.000.

Er du betalende Blå Kors Medlem får du bladet tilsendt gratis i posten fire ganger i året.