Blå Kors tar over Agder Parkour

Blå kors ansatt på Agder Parkour

– Parkourmiljøet i Kristiansand er stort, og vi forventer en god økning i antall brukere etter at Blå Kors Kristiansand har overtatt driften av Agder Parkour, sier Mia-Marlena Nordstokke, helt til høyre på bildet.

– Dette var det beste som kunne skje, sier en godt fornøyd Mia-Marlena Nordstokke om at Blå Kors Kristiansand tar over driften av Agder Parkour.

 

AV IVAR EIDSAA TEKST OG FOTO

 

Agder Parkour har vært Mia-Marlenas hjertebarn siden hun etablerte tilbudet i 2014. Med mye idealisme og stort pågangsmot har hun drevet tilbudet som har utviklet seg til å bli svært populært blant barn og unge i sørlandsbyen.

Parkour er en bevegelsesidrett der man skal kunne komme seg fra A til B på den mest effektive måten. En traceur (utøver av parkour) som møter på et gjerde, vil ikke lete etter en port, men lete etter den mest mulig effektive måten å overkomme hinderet foran ham eller henne på.

– Nå var tiden inne til å gå noen skritt videre. Agder Parkour har vokst så mye at det å drive videre på ren idealisme rett og slett ble for krevende. Blå Kors Kristiansand har musklene som skal til driftsmessig og organisatorisk til å drive videre på en svært god måte, fremholder Nordstokke. Den formelle avtalen om overtakelse ble klar noen få dager før jul.

 

I FEBRUAR 2014 var Mia-Marlenas sønn ni år, en ivrig skater, men med et ønske om også å starte med parkour. Problemet var bare at de få som den gang drev med parkour ikke hadde et eget lokale å skulle trene i. Høsten 2014 begynte jobben med å finne et eget sted å være, et sted hvor de kunne ha trening hver dag. Mia-Marlena ble tipset om den gamle bilgarasjen på Samsen kulturhus i Kristiansand.
Standarden til garasjen var dårlig. Når det regnet kraftig, strømmet vann inn i lokalene. Agder Parkour jobbet lenge for en større og bedre parkourhall. Da Blå Kors i 2018 overtok driften av Vision Skatepark signerte Agder Parkour kontrakt på leie av en fjerdedel av skatehallen til å drive sin parkourklubb.

 

– Det skal bli godt å ha fokus på å utvikle parkourparken med et godt innhold, sier Mia-Marlena Nordstokke.

AGDER PARKOUR OG BLÅ KORS UNG hadde allerede samarbeidet i tre år og det ble naturlig å få på plass et enda tettere samarbeid og det endte med en avtale om at Blå Kors Kristiansand overtar driften av Agder Parkour.
– Dette er det beste som kunne skjedd. Driften ble for krevende og for stor til at vi kunne få det til alene. Selv om Agder Parkour hadde et flott styre og flinke ansatte, var vi nødt til å ha flere folk for å klare mengden arbeid som Blå Kors allerede hadde kompetanse på, sier Mia-Marlena Nordstokke.

 

ANDREAS WIDERØE, DAGLIG LEDER FOR VISION SKATEPARK, ser frem til hva Blå Kors og Mia-Marlena kan få til sammen.
– Det blir mye lettere å drifte både skateparken og parkourparken under ett. Det blir et enda bedre tilbud for barna. Vi kommer til å tilby kombi-billetter i tillegg til vanlige enkeltbilletter og ulike treningsopplegg og turer. At Agder Parkour blir en del av Vision, passer perfekt inn i våre planer om å bygge et stort aktivitets- og opplevelsessenter for barn og unge, sier en begeistret Widerøe.
– Det skal bli godt å ha fokus på å utvikle parkourparken med et godt innhold, i stedet for å tenke søknader, penger inn, penger ut, penger til lønn, arbeidsgiveransvaret og driften totalt sett. Jeg ønsker å bruke mer tid med medlemmene, og det får jeg nå altså muligheten til, sier en glad Mia-Marlena Nordstokke.

Comments are closed.