Gi de stemmeløse en tydelig røst

 

Bidra til å styrke vår diakonale og samfunnsnyttige tjeneste.

Blå Kors arbeider med og for mennesker med alkohol-, rus- og spilleavhengighet, psykiske utfordringer og mobbing. Vi driver forebyggende tiltak, behandling, rehabilitering og ettervern for mennesker og deres familier. Vi trenger din støtte. Som medlem i Blå Kors er du med på å gi de stemmeløse en tydelig røst i det offentlige som. Du kan forandre livet til noen som virkelig trenger hjelp.

Som medlem mottar du Blå Kors-magasinet Rusfri fire ganger i året.

Kontingent

 

Bli medlem