Gi de stemmeløse en tydelig røst

Bidra til å styrke vår diakonale og samfunnsnyttige tjeneste.

 

Blå Kors arbeider med og for mennesker med alkohol-, rus- og spilleavhengighet, psykiske utfordringer og mobbing. Vi driver forebyggende tiltak, behandling, rehabilitering og ettervern for mennesker og deres familier. Vi trenger din støtte. Som medlem i Blå Kors er du med på å gi de stemmeløse en tydelig røst i det offentlige som. Du kan forandre livet til noen som virkelig trenger hjelp.

Som medlem mottar du Blå Kors-magasinet Rusfri fire ganger i året.

Kontingent

 

Et personlig valg – på frivillig grunnlag

I Blå Kors-vedtektenes paragraf 3 understrekes viktigheten av avhold som et personlig valg og en solidaritetshandling med rusavhengige. Derfor oppfordres medlemmer på frivillig grunnlag  til å underskrive følgende avholdsløfte: «Jeg forplikter meg til ikke å bruke alkohol eller andre rusmidler». Her kan den som ønsker det laste ned en enkel avholdserklæring.

Bli medlem