Gi de stemmeløse en tydelig røst

Bidra til å styrke vår diakonale og samfunnsnyttige tjeneste.

 

Blå Kors arbeider med og for mennesker med alkohol-, rus- og spilleavhengighet, psykiske utfordringer og mobbing. Vi driver forebyggende tiltak, behandling, rehabilitering og ettervern for mennesker og deres familier. Vi trenger din støtte. Som medlem i Blå Kors er du med på å gi de stemmeløse en tydelig røst i det offentlige som. Du kan forandre livet til noen som virkelig trenger hjelp.

Som medlem mottar du Blå Kors-magasinet Rusfri fire ganger i året.

 

Kontingent

Hjelpearbeidet til Blå Kors

 • Hjelp på gata, kontaktsentre
 • Krisesenter
 • Behandling av alkohol-, narkotika- og spillavhengighet
 • Oppfølging i etterkant av behandling, nytt sosialt nettverk, bolig, arbeidstrening
 • Tilbud til småbarnsfamilier i “faresonen”
 • Behandling av gravide rusmisbrukere
 • Tilbud for unge som vokser/har vokst opp i hjem med rus
 • Ferietilbud
 • Informasjonsarbeid mot helsestasjoner, barnehager og skoler
 • Videregående skoler
 • Barn- og ungdomsaktiviteter, blant annet speidergrupper
 • Fengselsarbeid
 • Internasjonalt forebyggende arbeid og behandlingsarbeid
 • Alkohol-/ruspolitisk arbeid, påvirkning i politiske miljøer både nasjonalt og internasjonalt

Bli medlem