Gode erfaringer med systematisk brukerevaluering

Hva er PCOMS

PCOMS (Partners for Change Outcome Management System) er et feedback-verktøy som brukes i behandling. Dette er tatt i bruk i flere av avdelingene våre, og har vært lengst i bruk i poliklinikken og behandlingsenheten i Skien. Det er et evidensbasert verktøy som måler effekt av behandling og terapeutisk allianse. PCOMS er i bruk i en rekke land, og i Norge brukes også betegnelsen KOR (Klient- og resultatstyrt praksis).

Psykologspesialist Annette El- Agroudi ved Borgestadklinikkens Poliklinikk i Skien har brukt verktøyet i ulike sammenhenger siden 2009. Hun vektlegger at gjennom PCOMS er pasienten i førersetet for behandlingen.- Når pasienten kommer hit er det hans eller hennes time! Endring er hele tiden i fokus og jeg må skjerpe min oppmerksomhet mot hva pasienten vil og hvor vedkommende er på vei i sin prosess og i sin behandlingsplan. PCOMS har gjort meg til en bedre terapeut, den fører til mer effektiv behandling, færre drop-outs og det er brukermedvirkning i praksis, sier hun.

Mål, relasjoner og behandling

Annette møter oss sammen med kollega Anne Åsheim- også hun psykolog knyttet til poliklinikken. Sammen med dem møter vi to av pasientene for å få demonstrert bruk av verktøyet og høre deres opplevelse og erfaring med PCOMS.

Behandler logger seg på via et nettbrett og pasienten scorer på et enkelt skjema hvordan hun har det. Umiddelbart gjøres dataene fra pasienten om og viser pasientens utvikling på en kurve. Har pasienten det bedre eller dårligere siden sist time? Har pasienten utbytte av behandlingen i form av gode resultater? Dette kan være utgangspunkt for samtaler mellom pasient og behandler om mål, metode og valg videre.

-Kurven din har et skikkelig sikk-sakk mønster, sier Annette El-Agroudi til pasienten vi møter. Hva har det handlet om, undrer hun. Pasienten forteller om opp- og nedturer de siste ukene, med økt selvfølelse og mestring når hun har klart å nå målet sitt med ikke å drikke- og nedturer når det har vært drikkeepisoder. Det gjenspeiler også kvaliteten på relasjoner hun har. Venner som hun først og fremst har drukket sammen med, som nå ikke er der lenger, og familierelasjonene som er blitt bedre. – Klarer jeg sosiale settinger uten å drikke er jeg veldig fornøyd. Dette verktøyet er veldig kjekt fordi jeg ser så tydelig progresjonen i mitt edruskapsprosjekt, sier hun.

Bekrefter framgang

Vi treffer også Anne Åsheim og hennes pasient, som er en ung mann. Han har vært i behandling over noen måneder nå og resultatene viser tydelig hvor vanskelig han hadde det den første tiden og hvordan han ble bedre og siden har vært mer stabil. Det er fortsatt noen opp og nedturer – men det er totalt sett et mer stabilt mønster.

-Det er fint å kunne se den framgangen en opplever så visuelt framstilt. Det som blir viktig for oss i behandlingen nå er å legge en plan for hvordan jeg skal stabilisere meg enda mer i tiden framover, så jeg har kontroll på dårlige perioder også, sier pasienten. Det blir ikke så hyppige timer hos behandler- men jeg er ikke klar til og helt slippe taket enda, selv om det går bedre med meg, sier han.

De to snakker også om behandlingsrelasjonen som får gode «score» når feedback-verktøyet brukes, og pasienten får skryt og anerkjennelse for å være både engasjert, nysgjerrig og ha mye stå på vilje.

Kvalitetsarbeid på Borgestadklinikken

-Det er vårt mål at alle behandlingsansvarlige terapeuter ved Borgestadklinikkens behandlingsenheter bruker PCOMS i sitt samarbeid med pasientene, sier fagsjef og psykologspesialist Guro Brekke. Vi har behandlere med kurs i veiledning i bruk av PCOMS i alle avdelinger, og alle enheter har startet et utviklingsarbeid med dette som mål.

Bruk av PCOMS handler om å skape en tilbakemeldingskultur. Dette er viktig for å sikre et godt samarbeid med hver pasient, og at den enkelte pasient har god nytte av behandlingen. Dersom behandlingen ikke hjelper pasienten til endring må vi samarbeide om å finne løsninger. Dette kan for eksempel innebære å endre metode, eller å bringe flere personer inn i terapirommet. Det vil også alltid være viktig å arbeide med å utvikle en god behandlingsrelasjon, sier Brekke videre.

Bruk av feedback-verktøy er i tråd med Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet sin anbefaling knyttet til brukermedvirkning: «For å sikre individuell tilpasning og ønsket behandlingsutbytte bør det gjennomføres systematisk og kontinuerlig tilbakemelding/evaluering av behandlingen fra bruker/pasient». PCOMS (KOR) er ett av de verktøyene som er anbefalt å ta i bruk.

 

Senest oppdatert: 4. mars 2021

Var dette nyttig?