Koronasituasjonen: Viktig å opprettholde tilbudene

På bildet: Fagsjef Tove Mathisen, avdelingsleder Vegard Moen og seksjonsleder Hanne Gonsholt.

Vi fortsetter behandlingen, men med tilrettelegging og smitteverntiltak. Vi har 51 innlagte pasienter i våre avdelinger i Skien og på Borgestad. Vårt viktigste fokus nå er å fortsette å gi god behandling og ivareta pasienter. Det gjelder både de som er innlagt og de som er pasient i poliklinikken.

Begrense besøk

Blant de tiltakene som er satt i verk er i størst mulig grad å begrense antall mennesker inn og ut av lokalene våre. Vi har ikke samarbeidsmøter og annen kontakt inne i lokalene, mange administrativt ansatte er på hjemmekontor og det er ikke er mulig for pasientene å ta imot besøk.

Tiltak i behandlingsenhetene

Vi har gjort en rekke tiltak i hverdagen i behandlingsenhetene. De fleste behandlingstilbud i  grupper fortsetter, men er tilpasset situasjonen med tanke på smittevern. Det samme gjør vi med  treningstilbudet som er en integrert del av behandlingen. Våre leger følger opp alle pasienter med luftveissymptomer slik at vi raskt får testet og avklart smitte. I Poliklinikken har vi behandlere på jobb som kan ringe pasientene og slik tilby fortsatt behandling og oppfølging. Det vil også bli mulighet for terapi via skype/videokonsultasjoner.

Smittevern

Det er avgjørende for oss at vi har friske ansatte på jobb. Ansatte med luftveissymptomer er hjemme til de blir testet og kan komme på jobb. Parallelt med dette forbereder vi oss på at vi kan få pasienter som blir smittet, og hvordan vi da skal ivareta pasienten og isolere smitten. Det har vi utarbeidet beredskap og planer for.

Denne saken er første gang publisert 17.mars 2020

Senest oppdatert: 19. januar 2021

Var dette nyttig?