Behandling over telefon eller video

Pasientene blir både glade og overrasket når jeg tar kontakt og forteller at de kan fortsette i behandling her til tross for korona-situasjonen. Vi tilbyr samtaler over telefon eller video. Det forteller behandler Inger Ellingsen i poliklinikken ved Blå Kors Borgestadklinikken i Skien. 

Jeg opplever også at disse samtalene fungerer overraskende bra, sier hun og legger til at de fleste behandlingstilnærminger fungerer, til tross for at en ikke sitter i samme rom. 

Smitteverntiltak

Konsultasjoner over telefon eller video er ett av flere smitteverntiltak som er satt i gang ved Blå Kors Borgestadklinikken, med mål om å holde “åpent” så pasientene kan få den behandlingen og oppfølgingen de trenger i denne spesielle tiden.

Korona-situasjonen kan føre til en opplevelse av å være ensom og isolert.

Trygt med kontakt

-Det oppleves trygt at jeg kan beholde kontakten med behandler i poliklinikken i denne tida, forteller en av pasientene våre. Hun beskriver en hverdag som er mer utfordrende.

-Samtale med behandler ved hjelp av video går fint, jeg glemmer raskt at vi ikke sitter i samme rom, så dette er samtaler både til støtte og terapi, sier hun.

Senest oppdatert: 13. januar 2021

Var dette nyttig?