Årsmelding 2020

Blå Kors Borgestadklinikken er en av sju TSB-virksomheter i Blå Kors. Vi har et bredt spekter av behandlingstilbud for rus og avhengighetsrelaterte lidelser.

I årsmelding 2020 går det frem at alkohol er hovedrusmiddel hos et flertall av pasientene. 40 prosent av de som får behandling er kvinner og aldersspennet er stort; fra 18 til 80 år. I årsmeldingen får du flere tall og fakta. Du kan lese mer om pårørende som utvikler egne helseproblemer og som får behandling i poliklinikkene som holder til i Oslo, Haugesund, Trondheim og Skien.