Glimt fra 2021

Blå Kors Borgestadklinikken er en av sju TSB-virksomheter i Blå Kors. Vi har et bredt spekter av behandlingstilbud for rus og avhengighetsrelaterte lidelser.

I publikasjonen «Glimt fra 2021» går det fram at alkohol er hovedrusmiddel hos et flertall av pasientene. Men at det på flere av behandlingsstedene også er mange pasienter med avhengighet til spill, medikamenter og narkotiske stoffer. 35 prosent av de som får behandling er kvinner og aldersspennet er stort; fra 18 til 80 år. Du kan lese mer om hvordan alkoholmisbruk preget livet til to av våre pasienter, og om veien ut. Les også om pågående forskning. Her får du også flere tall og fakta: