Laboratoriet

Alle prøver som kommer hit må rekvireres fra lege. Utgiftene til analysering dekkes da av Helfo. Dette gjelder prøver fra personer som ikke er innlagt i institusjon.

Kort om oss:

Vi er et spesiallaboratorium med lang erfaring innenfor rusmiddeltesting. Vår stab består av to spesialbioingeniører og en overbioingeniør. I tillegg er det ansatt en lege med spesialitet i klinisk farmakologi.    

Laboratoriet tilbyr:

  • Påvisning av rusmidler i urin
  • Videresending av prøver på analyser som vi ikke utfører
  • Gratis prøvetakingsutstyr
  • Veiledning om rusmiddeltesting
  • Kort svartid
  • Elektronisk overføring av svar og / eller papirsvar

Prøvene som analyseres her er tatt i medisinsk sammenheng, ved behandling og diagnostikk. Svarene er ikke rettslig gyldige, og følger retningslinjer IS 3/2002.

Hvilke stoffer tester vi på:

Urinprøvene kan testes på amfetamin, benzodiazepiner, oksykodon, opiater, cannabis, kokain, methadon, EDDP (Metadonmetabolitt), alkohol, EtG ( etylglukuronid) og buprenorphin.

Holdbarhet og postgang:

Urinprøver er maksimalt holdbare i 1 uke forutsatt oppbevart i kjøleskap. Vær obs på postgang, og unngå å sende prøver i posten rett før helg/helligdager.

Kontakt

Mer informasjon og prøvemateriell: kontakt laboratoriet på tlf: 35 50 91 90 i tidsrommet kl. 08-15.

Last ned vårt revisjonsskjema:

Her finner du mer informasjon: