Laboratoriet

Vi er et spesiallaboratorium med lang erfaring innenfor rusmiddeltesting. Vår stab består av to spesialbioingeniører og en helsesekretær. I tillegg er det ansatt en lege med spesialitet i klinisk farmakologi.    

Prøvene som analyseres her er tatt i medisinsk sammenheng, ved behandling og diagnostikk. Svarene er ikke rettslig gyldige, og følger retningslinjer IS 3/2002.

Hvilke stoffer tester vi på:

Urinprøvene kan testes på amfetamin, benzodiazepiner, oksykodon, opiater, cannabis, kokain, methadon, EDDP (Metadonmetabolitt), alkohol, EtG ( etylglukuronid) og buprenorphin.

Mer informasjon:

kontakt laboratoriet på tlf: 35 50 91 90 i tidsrommet kl. 08-15.