Om oss

Blå Kors Borgestadklinikken tilbyr behandling for rusavhengighet, spillavhengighet og vi har egne behandlingstilbud til pårørende.

Vi har to avdelinger i Skien med til sammen 64 døgnplasser, og vi har en ruspoliklinikk. Vi er en del av tverrfaglig spesialisert behandling ( TSB), har driftsavtale med Helse Sør-Øst og behandlingen er gratis for pasientene. Det er heller ingen kommunale egenandeler.

Avdeling Skien

avdeling Skien i Kongensgate 33

Blå Kors Borgestadklinikken, avdeling Skien, tilbyr døgnbehandling og poliklinisk behandling til mennesker med ulike typer rusproblemer og avhengighetsrelaterte lidelser. Vi behandler spillavhengige, og har ulike tilbud til pårørende som trenger hjelp for egen del.

Avdeling Borgestad

Avdeling Borgestad tilbyr langtidsbehandling for mennesker med samtidig rus og psykisk lidelse. Vi har også et seksjon for foreldre og gravide med rusproblemer. Et behandlingstilbud inntil 4 måneder for rus/medikamentavhengige og avrusningspost er også lokalisert her.

Vår eier er Blå Kors, hvor vi inngår i Divisjon behandling sammen med behandlingsinstitusjoner flere steder i landet. Alle tilbyr rusbehandling i spesialisthelsetjenesten.

Kompetansesenter rus-region sør (KoRus – Sør) eies av Blå Kors Borgestadklinikken. Oppdragsgiver for KoRus er Helsedirektoratet. Hovedoppgavene for kompetansesenteret er å sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse i kommunene og i spesialisthelsetjenesten.

Ønsker du å vite mer om kurs og opplæringstilbud fra kompetansesenteret; gå til www.korus-sor.no.