Velkommen til Blå Kors Bosenter Bergen

Blå Kors Bosenter Bergen (tidligere: Nubbebakken) holder til i Kalfarveien 102, 15 minutters gange fra Bergen sentrum. Vi har 12 plasser i Trinn 1 etter helse-og omsorgtjenesteloven og 9 plasser i Trinn 2 etter sosialtjenesteloven til utleie i samarbeid med Bergen kommunes sosialtjenester.

 

Målgruppe

Blå Kors Bosenter Bergen er et botilbud med tilsyn for personer med rusproblematikk og for vanskeligstilte boligsøkere. Personer som har et kjent rusproblem kan tas inn. Det er en forutsetning at personene som søkes inn ikke er i aktiv rus.

Målsettingen er å gi personer mulighet til å bo trygt og rusfritt, for å kunne ta tak i sine rus- og boligproblem.

Innsøking

Innsøking skjer via sosialtjenesten på dagtid. Det må stilles garanti til oppholdet fra NAV/sosialtjeneste før plassen kan tas i bruk.

Botiden

Botiden kan være fra noen dager til uker/måneder. I særskilte tilfeller kan botiden vare lenger.

Vi tilbyr

et rusfritt botilbud med helse- og sosialfaglig personale som har kontakt med beboere med hensyn til oppfølging, veiledning og samtaler samt bistand til å kontakte etater og instanser ved behov. Det er personale til stede hele døgnet. Kontordelen er praktisk og skjermet fra fellesområdene, men likevel lett tilgjengelig for våre brukere.