Velkommen til Bosenteret i Oslo

Blå Kors Bosenter (BKB) holder til i Blå Kors-gården i Storgata 38, midt i Oslo sentrum. Her har vi 48 hybler til utleie i samarbeid med Oslo kommunes sosialtjenester. Blå Kors og Velferdsetaten har inngått ny kvalitetsavtale for akutte døgnovernattingsplasser gjeldene fra 1. juli 2014 og ut 2022.

Hvor finner du oss i Storgata 38?

Inngang fra Hausmannsgate via resepsjonsområdet, ta heisen opp i 4. etasje, gå inn i etasjen til venstre hvor våre kontorer er

Målgruppe

Personer over 23 år som står uten egen bolig. Det er en forutsetning at personer som søkes inn ikke er i aktiv rus. Både personer som har et kjent rusproblem, og personer uten rusproblem kan tas inn.

Innsøkning

Innsøkning skjer via sosialtjenesten på dagtid eller Sosial ambulant akuttjeneste etter arbeidstid.

Botiden

Fra noen dager inntil en måned. I særskilte tilfeller kan botiden være lenger.

Vi tilbyr

Sosialfaglige tilleggstjenester som kartlegging av boevne, botrening, veiledning, rådgivning og samtaler samt bistand til å kontakte etater og instanser ved behov. Det er personale til stede hele døgnet. Kontordelen er praktisk og skjermet fra fellesområdene, men likevel lett tilgjengelig for våre brukere.