Brad is sober

Den 4. mai gikk Brad Pitt ut i offentligheten og fortalte for første gang om sitt tidligere alkoholmisbruk og at han nå har blitt totalavholds.  Med den gamle Norwegian-reklamen for enkeltreiser: «Brad is single» som bakteppe lagde vi en tilsvarende annonse i samme stil som henviste til den populære Norwegian-reklamen, og den 5. mai la vi ut denne annonsen.
Her håpet vi, med litt humor, å kunne si litt om at alkoholproblemer er noe mange får. Og at det er mulig å få hjelp – slik Brad Pitt har fått.

Brad Pitt forteller åpent at han har slitt med alkoholproblemer. Han er ikke alene. Også i Norge er det mange som sliter med at de drikker for mye. Noen tror at det er bare mennesker som er helt «utslåtte» og har falt utenfor samfunnet som rammes. Slik er det selvsagt ikke.

Mai er en av de største festmånedene, med mye fest og moro. Likevel kan det noen ganger bli for mye. Det er ikke uten grunn at alkohol regnes som Norges største samfunnsproblem.

Hvorfor drikker vi som vi drikker?

Selvsagt er det slik at mange har positive opplevelser når de drikker alkohol. Smak. Lukt. Stemningen som brer seg. Men vi reagerer forskjellig når vi drikker, selv om vi drikker det samme.
Hvorfor er det slik?

Noen blir glade, oppstemt og føler at man mister hemninger når de drikker. Andre igjen opplever at de kan bli mer lei seg, avslappet eller får en pause fra vanskelige ting i livet. Det kan virke som alkohol er et tryllemiddel, som fikser alt, og kan skape ulike stemninger. Det stemmer ikke. Hvordan vi blir, handler mest om hvilke forventinger vi har når vi drikker.

Er du gravid siden du ikke drikker?

Det er ikke alltid det passer å drikke. Hvorfor er det da slik at man alltid må forklare seg om man ikke drikker alkohol? Er du dame får du fort spørsmål om du er gravid. Andre tar med bilnøkler på byen for å ha et svar. Hvorfor er det slik at man må ha en grunn for ikke å drikke, men ikke trenger noen grunn til å ta seg en øl?

Blå Kors tilbyr hjelp og behandling

Lurer du på om du drikker for mye? Du trenger ikke å være alkoholavhengig for å ha et problem. Det er mange som opplever problemer med drikkingen, enten egen eller andres, og kan trenge noen å snakke med. Blå Kors har drevet behandlingstilbud for mennesker med alkohol og andre rusproblemer i over 100 år. Våre dyktige fagfolk yter behandling til både pasienter og deres pårørende. Behandlingsinstitusjonene i Blå Kors er en del av spesialisthelsetjenesten i Norge, og du betaler kun vanlig takst, inntil frikort er nådd. De som har behov for innleggelse får det gratis.

Dersom du er under 35 år og har foreldre med et rusproblem kan du også få gratis behandling ved Blå Kors Kompasset.

Senest oppdatert: 4. mars 2020

Var dette nyttig?