– Chatten har bidradd til å redde liv

Kirsten Rypestøl, initiativtakeren til chattetjenesten «Snakk om mobbing». var svært fornøyd etter gårsdagens konferanse i Kristiansand om mobbing.

– Dette er en stor dag. Mange drømmer er gått i oppfyllelse med denne konferansen, sier Kirsten Rypestøl. Hun hadde i sin tid ideen til chattetjenesten «Snakk om mobbing», som har tilhold i Kristiansand og driftes av Blå Kors.

 

AV IVAR EIDSAA (TEKST/FOTO)

Kirsten Rypestøl var glad, fornøyd og litt rørt over Snakk om mobbing-konferansen som ble arrangert i Kristiansands storstue Kilden i går.
Det er i disse dager syv år siden hun fikk sin store idé.
– Jeg hadde lagt meg, og plutselig kom tanken om å etablere en chattetjeneste for barn og unge som blir mobbet, men som ikke hadde noen å snakke med. Jeg så for med hvordan tjenesten skulle være, rammene, bemanningen, ja, alt, forteller Rypestøl. Hun gikk i gang med stort pågangsmot. Hun tok kontakt med fagpersonell som visste mye om mobbing, årsaksforhold og løsninger. Tilbakemeldingen var at «Snakk om mobbing» var det et stort behov for. Planen var hele tiden at chattetjenesten skulle tette hull som ikke ble dekket av andre.

 

Støtte fra Blå Kors

Kirsten Rypestøl så det ville kreve mye å etablere en slik tjeneste i egen regi. Blå Kors Kristiansand og Blå Kors Norge ga tommel opp, og det ble søkt om offentlige midler. Kontakt inn mot det politiske miljøet betalte seg: Snakk om mobbing fikk en bevilgning over statsbudsjettet på 1,5 millioner kroner. Dermed ble det oppstart i 2015.
– Det har vært en stor dag i dag. Tanken var, ved siden av å etablere en chattetjeneste, også å skulle lære noe av de historiene som barn og unge kunne fortelle. Målet var også å få på plass forskning . Dette kom på plass for to år siden. Det tredje målet var å presentere forskningen på vår egen konferanse. Så i dag falt dermed den siste brikken på plass, sier Rypestøl.

 

Barn og unges egen arena

– Det handler først og fremst om at barn og unge skal bli hørt. Det har vært det viktigste. Når vi får barn og unge til å fortelle om noe som er så vanskelig som mobbing, så gjelder det å formidle det ut slik at vi som voksne kan lære noe, både inn mot skolesituasjonen og i forskningen, understreker Kirsten Rypestøl.
– Hvordan vil du oppsummere det du har sett, lest og hørt i løpet av de tre årene Snakk om mobbing har vært i drift?
– Virkeligheten har vist seg å være slik jeg trodde den var. Også i dag velger mange barn ikke å fortelle noe til voksne når de blir mobbet, like mange som for syv år siden. Gjennom chattetjenesten har barn fått en arena hvor de kan snakke anonymt, hvor de kan fortelle om det de står oppe i. Uten Snakk om mobbing hadde de kanskje ikke hatt den arenaen. Det handler sånn sett om å ha et tilbud til barn og unge som kan være med og redde liv. Gjennom chatten kan de fortelle om det som er vanskelig, slik at de kan få lettet litt på trykket.

 

Fagpersonell

– Hva skiller Snakk om mobbing fra andre hjelpetjenester for barn og unge?
– Først og fremst at de som tar kontakt med Snakk om mobbing chatter med utdannet fagpersonell. Veldig mange av dagens tjenester er basert på frivillighet. Det kan være vel og bra. Men her møter barn fagpersonell som er utdannet på området og som vet og forstår hva barn og unge sliter med. Det gir trygghet for dem som tar kontakt. Det handler også om at barn og unge opplever det trygt å ta kontakt med et profesjonelt hjelpeapparat, da terskelen for å ta kontakt er svært lav, forteller Rypestøl og legger til:

– Snakk om mobbing er blitt enda bedre enn det jeg håpte på da jeg for syv år siden gikk i gang med planleggingen. Alt er blitt oppfylt og mere til!

Statistikken viser at i løpet av tre år (2015-2017) har 15-16.000 barn og unge fra hele landet tatt kontakt med Snakk om mobbing.

Comments are closed.