– Dårlig dekning av de ideelles historiske pensjonskostnader

Generalsekretær Jan Elverum (til h) var på plass i Stortinget da regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 ble lagt fram i formiddag. Her blir han intervjuet av Vårt Lands journalist, Andreas Lindvåg. (Foto: Anders Blixhavn)

Regjeringen legger i statsbudsjettet for 2019 inn midler som skal dekke pensjonskostnader for ideelle og andre virksomheter som har levert lovpålagte spesialisthelsetjenester.

 

— Regjeringens opplegg for kompensasjon for de historiske pensjonskostnadene er langt fra gode nok. Dette truer selve driftsgrunnlaget for ideelle velferdsleverandører i Norge. Budsjettet for 2018 ble et gjennombrudd for de ideelle aktørene og et stort skritt i riktig retning, sier Jan Elverum, generalsekretær i Blå Kors Norge. — Men dessverre svarer ikke regjeringen ut det som var forventet i deres forslag til 2019-budsjett. Regjeringen skal ha ros for viljen til å gjøre noe, men da må de få på plass en fullverdig løsning.

I april 2015 ble det oppnevnt et ekspertutvalg ledet av Jon M. Hippe som fikk i oppdrag å utrede grunnlaget for en eventuell statlig dekning av ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader. Dette var et arbeid som Blå Kors hadde jobbet for i lang tid allerede.

— Ideelle aktører er tidligere blitt pålagt å ha samme pensjonsordning som det offentlige når de har levert lovpålagte helse- og sosialtjenester på oppdrag fra staten. Den regningen er det de ideelle som har tatt uten noen form for kompensasjon. Slik skal det jo ikke være, sier Elverum.

Hippe-utvalget la fram sin innstilling for Kulturdepartementet i august i 2016. Dette dannet grunnlag for departementets høring: NOU 2016: 12 «Ideell opprydding — Statlig dekning av ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader».

— Det er positivt at regjeringen er enig om at ideelle skal kompenseres for sine utgifter. Hippe-utvalget beregnet det til en årlig kostnad for staten på 120 millioner kroner, men regjeringen bevilger bare 42 millioner kroner. Det skyldes blant annet at det kun er opparbeidede pensjonsforpliktelser fram til 01.01.2010 som tas med i grunnlaget. Store pensjonsforpliktelser faller dermed utenom ordningen, sier Elverum.

Comments are closed.