Det handler om «tweensa»

Gaute Brækken arbeider som rådgiver ved Blå Kors’ hovedkontor sin forebyggingsavdeling. (Foto: Anders Blixhavn)

Hvordan ser verden ut for 9-13-åringer, eller «tweens» som de også kalles? Gaute Brækken, rådgiver i Blå Kors, har vært redaktør for en ny bok som lanseres i disse dager på IKO-forlaget: «Fokus: Tweens».

Gaute Brækken er godt fornøyd med bokutgivelsen som har støtte fra Helsedirektoratet:

– Det er mange dyktige fagpersoner som bidrar. De har forskjellige erfaringer og perspektiver på barne- og ungdomsarbeid. En av dem som har bidratt mest er Ingeborg Ørjasæter som er utdannet sykepleier og ansatt i Blå Kors. I tillegg har vi fått med bidragsytere fra Barnevakten, Menighetsfakultetet, Søndagsskolen, Den norske kirke og KFUK-KFUM, forteller Brækken.

Han understreker at alle voksne kan komme i kontakt med tweens som kan slite med særlige utfordringer.
– Her mener jeg at den voksne har et ansvar for å se og bekrefte. De særlige utfordringene kan dreie seg om så ulike ting som medfødte tilstander, omsorgssvikt eller rusavhengighet i hjemmet, at de har opplevd eller vært vitne til vold eller seksuelt misbruk, eller at de av ulike grunner trenger ekstra hjelp og oppfølging, sier Brækken.

Gaute Brækken minner om at en ikke alltid kan vi vite hva oppmerksomhet eller et vennlig ord, et vennlig blikk kan bety:
– Personer med en vanskelig oppvekst forteller ofte om den ene voksne som utgjorde hele forskjellen. Den som spurte, som brydde seg, som så og forsto – og som gjorde at en tross alt har klart seg i livet. Det er slett ikke alltid at den viktige voksenpersonen selv får vite hva en har betydd, eller har fått kunnskap om hvor store utfordringene var. En har bare brydd seg, fordi en hadde en mistanke om et behov.

Blå Kors er paraplyorganisasjon for en lang rekke kirkesamfunn og kristne organisasjoner i Norge, og har en viktig oppgave å bistå disse i det forebyggende arbeidet.

– I Blå Kors har vi vært opptatt av å utvikle materiell som kirker og organisasjoner kan bruke i sitt rusforebyggende arbeid. Det siste året har eksterne prosjektmidler gitt oss mulighet til å fokusere på aldersgruppen 9-13 år. I fjor ble nettsiden velgselv.no lansert, med en film og et samtaleopplegg for denne aldersgruppen. «Fokus: Tweens» er et nytt og spennende bidrag til det arbeidet vi gjør for våre organisasjonsmedlemmer, kommenterer Jan Elverum, generalsekretær i Blå Kors.

Her kan du bestille boken «Fokus: Tweens»

Les også mer her

Les mer om fagkonferansen «Perler for Tweens» 18. oktober i Oslo

Comments are closed.