Maria Saxegaard har en øvelse med salen mot slutten av konferansen i Drammen, 10.01.19..

Denne nettsiden vil i tiden framover bli oppdatert med bilder, artikkel, filmsnutter m.m. fra konferansen. 

 

Plenumpresentasjonene fra konferansen 10.01.19:

Myrseth – Hva om kirken forsvant

Harstad og Bjerkestrand – Reality check

Jordheim og Haugen – Diakoni anno 2019

Lars Kobro – Diakonalt entreprenørskap

Flaten og Myklebust – Fra krise til utvikling

Hilde Kirkebøen – Diakonalt entreprenørskap

Sindre Skeie – Et bokprosjekt med diakonalt tilsnitt

Øivind Mehl Landmark – se gratis øvelser og materiell på Fra tro til handling

 

Seminarpresentasjonene:

Dahl, Kirkens Bymisjon – Diakonalt entreprenørskap

Gordon Kleppe – Hvordan bety noe for lokalsamfunnet


 

 

Torsdag 10. januar 2019

Union Scene, Drammen

 

  • Registrering åpner kl 0830
  • Programstart kl 0900
  • Programslutt kl 1600

 

TRYKK FOR PÅMELDING


Velkommen til denne tverrkirkelige konferansen om diakoni, entreprenørskap og oppvekst. Konferansen har som mål å inspirere til utvikling av tilbud som møter barn og unges behov.

Konferansen er for deg som jobber eller er frivillig/ engasjert i en menighet/kirke/organisasjon, og deg som ønsker å gjøre en forskjell for de unge i nærmiljøet.

 

Program

JAN OTTO MYRSETH, ny biskop i Tunsberg, åpner konferansen.

 

LARS UELAND KOBRO er leder av SESAM – Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon ved Universitetet i Sørøst-Norge, og har blant annet gitt ut boka Samskaping i praksis. Kobro vil gi oss en større forståelse av hva sosialt entreprenørskap er og hvordan man kan arbeide med samskaping.

 

MARIAN SOLBERG LINDTJØRN er faglig leder for 13-20, et gratis samtaletilbud for all ungdom i Bærum i alderen 13-20 år. 13-20 samarbeider med kommunale og statlige instanser, kjøpesentre og lokale menigheter. Hvordan kom 13-20 dit de er i dag?

 

IVAR FLATEN er dialogprest i Fjell menighet i Drammen og har i mange år bygget broer mellom ulike kulturer i Drammen. Flaten har på bakgrunn av sin innsats vunnet Ikkevoldsprisen og Drammens kulturpris i 2017. Han kommer til konferansen for å dele av sin erfaring og metoder for å bygge bro mellom mennesker, kulturer og tro.

 

KARI JORDHEIM er førstelektor og studieleder i diakoni, HANS MORTEN HAUGEN er professor i internasjonal diakoni, begge ved VID vitenskapelig høyskole. Haugen har skrevet over 100 artikler og bøker og utga høsten 2018 boka Diakoni i velferdssamfunnet. Jordheim og Haugen vil hjelpe oss inn i en felles forståelse av diakonibegrepet og utfordre hvordan kirken kan møte behovene i dagens samfunn.

 

MARIA SAXEGAARD skal lede panelsamtalen – “Walk the Talk – start dialogen om samskaping”. Hva er hemmere og fremmere for å starte opp diakonale tilbud? Når vet vi om vi lykkes? Hvordan kan vi skape diakonalt entreprenørskap sammen? Vi inviterer ulike partnere fra kirke, næringsliv, kommune og organisasjoner til samtale.
 

Flere foredragsholdere blir presentert i tiden framover, og ikke minst gode eksempler på lokale diakonale menighetsprosjekter.

 
 
Konferansen er initiert av Blå Kors og arrangeres i samarbeid med Norges Kristne Råd, Kirkerådet/ Den norske Kirke, KFUK-KFUM og Metodistkirken i Norge. Dette er den første av flere regionale konferanser om diakoni og entreprenørskap.
 
Konferanseavgift: kr 400.
 
 

Påmelding

Veibeskrivelse til konferansestedet

 

Spørsmål til konferansen rettes til Ingvild Storvoll på ingvild.storvoll@kfuk-kfum.no eller 905 55 925.