Torsdag 10. januar 2019

Union scene, Drammen

 

Registrering åpner kl 0830

Programstart kl 0900

Programslutt kl 1600

TRYKK FOR PÅMELDING

 

Velkommen til denne tverrkirkelige konferansen om diakoni, entreprenørskap og oppvekst. Konferansen har som mål å inspirere til utvikling av tilbud som møter barn og unges behov.

Konferansen er for deg som jobber eller er frivillig/ engasjert i en menighet/kirke/organisasjon, og deg som ønsker å gjøre en forskjell for de unge i nærmiljøet.

 

 

 

Program

 

JAN OTTO MYRSETH, ny biskop i Tunsberg, åpner konferansen.

 

 

 

LARS UELAND KOBRO er leder av SESAM- Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon ved Universitetet i Sørøst-Norge, og har blant annet gitt ut boka «Samskaping i praksis». Kobro vil gi oss en større forståelse av hva sosialt entreprenørskap er og hvordan man kan arbeide med samskaping. 

MARIAN SOLBERG LINDTJØRN er faglig leder for 13-20, et gratis samtaletilbud for all ungdom i Bærum i alderen 13-20 år. 13-20 samarbeider med kommunale og statlige instanser, kjøpesentre og lokale menigheter. Hvordan kom 13-20 dit de er i dag?
IVAR FLATEN er dialogprest i Fjell menighet i Drammen og har i mange år bygget broer mellom ulike kulturer i Drammen. Flaten har på bakgrunn av sin innsats vunnet Ikkevoldsprisen og Drammens kulturpris i 2017. Han kommer til konferansen for å dele av sin erfaring og metoder for å bygge bro mellom mennesker, kulturer og tro.
KARI JORDHEIM er førstelektor og studieleder i diakoni, HANS MORTEN HAUGEN er professor i internasjonal diakoni, begge ved VID vitenskapelig høyskole. Haugen har skrevet over 100 artikler og bøker og utga høsten 2018 boka «Diakoni i velferdssamfunnet«. Jordheim og Haugen vil hjelpe oss inn i en felles forståelse av diakonibegrepet og utfordre hvordan kirken kan møte behovene i dagens samfunn.
MARIA SAXEGAARD skal lede panelsamtalen – «Walk the talk – start dialogen om samskaping». Hva er hemmere og fremmere for å starte opp diakonale tilbud? Når vet vi om vi lykkes? Hvordan kan vi skape diakonalt entreprenørskap sammen? Vi inviterer ulike partnere fra Kirken, næringsliv, kommune og organisasjoner til samtale.

Flere foredragsholdere blir presentert i tiden framover, og ikke minst gode eksempler på lokale diakonale menighetsprosjekter.

Konferansen er initiert av Blå Kors og arrangeres i samarbeid med Norges Kristne Råd, Kirkerådet/ Den norske Kirke, KFUK-KFUM og Metodistkirken i Norge. Dette er den første av flere regionale konferanser om diakoni og entreprenørskap.
Konferanseavgift: kr 400.

Påmelding

Veibeskrivelse til konferansestedet

Spørsmål til konferansen rettes til Ingvild Storvoll på ingvild.storvoll@kfuk-kfum.no eller 90555925.