Kirkelig nyskaping for å møte barn og unges behov

Gjennom prosjektet “Diakonalt entreprenørskap” vil Blå Kors sammen med en rekke aktører inspirere til nyskaping i arbeidet med utsatte barn, unge og familier. Gjennom å samarbeide og tenke nytt kan vi møte barn og unges behov og ruste dem for en framtid som en del av fellesskapet.

Bakgrunn for prosjektet

Sivilt samfunn og frivillige organisasjoner spiller en helt avgjørende rolle for et velfungerende og inkluderende samfunn med små forskjeller. Gode oppvekstmiljø er en viktig beskyttelsesfaktor for unge. Lokalmenigheter og kristent organisasjonsarbeid rundt om i landet spiller en stor rolle for gode lokalsamfunn. Det er et økende behov for flere robuste og trygge miljøer for barn og unge. Stadig flere i kirkelige sammenhenger ser at de har et oppdrag og en rolle i dette, men ønsker hjelp til hvordan de kan sette i gang. Blå Kors Norge som en diakonal paraplyorganisasjon for 22 kristne organisasjoner og kirkesamfunn vil ha en rolle som tilrettelegger for slikt lokalt arbeid.

Blå Kors vil utruste og oppfordre kirkene til å ta i bruk metoder fra sosialt entreprenørskap og kombinere disse med en diakonal tilnærming. Dette kaller vi diakonalt entreprenørskap.

Sosialt entreprenørskap handler blant annet om å søke nye løsninger på sosiale problem, ofte i samarbeid mellom ideell/frivillig, offentlig og privat sektor.

Regionale konferanser inspirerer og utruster

Blå Kors vil arrangere en rekke regionale konferanser for å løfte denne tematikken. Gjennom kunnskap, inspirasjon, konkret metodikk og eksempler vil konferansen inspirere til å vitalisere og etablere tiltak som når særlig utsatte barn, unge og familier.

Den første konferansen i Diakonalt entreprenørskap ble holdt i Drammen 10. januar 2019. Kikk på videoen (2 minutter lang) som oppsummerer både prosjektet og konferansen:

Se video på to minutter med glimt fra konferansen Diakonalt Entreprenørskap i Drammen, januar 2019.

Få inspirasjon, konkret metodikk og eksempler.

Forankring og samarbeid

Prosjektet er initiert av Blå Kors og arrangeres i samarbeid med Norges Kristne RådKirkerådet/ Den norske KirkeKFUK-KFUM og Metodistkirken i Norge

En viktig inspirasjonskilde for prosjektet er Hela Människan, en av Blå Kors sine søsterorganisasjoner i Sverige, som i flere år har jobbet med et eget prosjekt om Kyrkligt Entreprenörskap, der de oppmuntrer og støtter menigheter som vil starte nytt arbeid.

Denne nettsiden skal bygges ut og vi kommer fortløpende til å legge ut mer informasjon om prosjektet, kommende konferanser og ressurser til inspirasjon og utvikling av lokale barne- og ungdomsdiakonale tiltak.