Kjetil Haga
  Generalsekretær

  kjetil.haga@blakors.no
  Mobil: (+47) 996 38 915

    Frøydis Eidheim
    Virksomhetsleder Kompasset

    froydis.eidheim@blakors.no
    Mobil: (+47) 480 42 826

      Benita Christensen
      Nasjonal leder Barnas Stasjon

      benita.christensen@blakors.no
      Mobil: (+47) 915 35 372

        Jostein Hågan
        Nasjonal leder gatenære tilbud

        jostein.hagan@blakors.no
        Mobil: (+47) 473 37 777

          Stig Søderstrøm
          Avd.leder sosial inkludering og folkehelse

          stig.soderstrom@blakors.no
          Mobil: (+47) 907 85 560

            Trond Karlsen
            Avd.leder boligsosialt arbeid

            trond.karlsen@blakors.no
            Mobil: (+47) 986 20 995