Frøydis Eidheim
  Virksomhetsleder Kompasset

  froydis.eidheim@blakors.no
  Mobil: (+47) 480 42 826

    Magnar Lie
    Divisjonsdirektør , Div Barn Omsorg og Frivillighet

    magnar.lie@blakors.no
    Mobil: (+47) 404 01 201

      Trond Karlsen
      Avdelingsleder boligsosialt arbeid

      trond.karlsen@blakors.no
      Mobil: (+47) 986 20 995

        Stig Søderstrøm
        Avdelingsleder for sosial inkludering og folkehelse (frivillighet)

        stig.soderstrom@blakors.no
        Mobil: (+47) 907 85 560