Magnar Lie
  Divisjonsdirektør , Div Barn Omsorg og Frivillighet

  magnar.lie@blakors.no
  Mobil: (+47) 404 01 201

    Stig Søderstrøm
    Avdelingsleder for sosial inkludering og folkehelse

    stig.soderstrom@blakors.no
    Mobil: (+47) 907 85 560

      Trond Karlsen
      Avdelingsleder boligsosialt arbeid

      trond.karlsen@blakors.no
      Mobil: (+47) 986 20 995

        Frøydis Eidheim
        Virksomhetsleder Kompasset

        froydis.eidheim@blakors.no
        Mobil: (+47) 480 42 826

          Benita Christensen
          Nasjonal leder for Barnas Stasjon

          benita.christensen@blakors.no
          Mobil: (+47) 915 35 372

            Jostein Hågan
            Nasjonal leder for gatenære tilbud

            jostein.hagan@blakors.no
            Mobil: (+47) 473 37 777