Kjetil Haga
  Divisjonsdirektør, Div Barn Omsorg og Frivillighet

  kjetil.haga@blakors.no
  Mobil: (+47) 996 38 915

    Jostein Hågan
    Nasjonal leder for gatenære tilbud

    jostein.hagan@blakors.no
    Mobil: (+47) 473 37 777

      Stig Søderstrøm
      Avdelingsleder for sosial inkludering og folkehelse

      stig.soderstrom@blakors.no
      Mobil: (+47) 907 85 560

        Trond Karlsen
        Avdelingsleder boligsosialt arbeid

        trond.karlsen@blakors.no
        Mobil: (+47) 986 20 995

          Frøydis Eidheim
          Virksomhetsleder Kompasset

          froydis.eidheim@blakors.no
          Mobil: (+47) 480 42 826

            Benita Christensen
            Nasjonal leder for Barnas Stasjon

            benita.christensen@blakors.no
            Mobil: (+47) 915 35 372