Magnar Lie
  Divisjonsdirektør , Div Barn Omsorg og Frivillighet

  magnar.lie@blakors.no
  Mobil: (+47) 404 01 201

    Trond Karlsen
    Avdelingsleder boligsosialt arbeid

    trond.karlsen@blakors.no
    Mobil: (+47) 986 20 995

      Frøydis Eidheim
      Virksomhetsleder Kompasset

      froydis.eidheim@blakors.no
      Mobil: (+47) 480 42 826

        Benita Christensen
        Nasjonal leder for Barnas Stasjon

        benita.christensen@blakors.no
        Mobil: (+47) 909 50 953

          Jostein Hågan
          Nasjonal leder for gatenære tilbud

          jostein.hagan@blakors.no
          Mobil: (+47) 473 37 777

            Stig Søderstrøm
            Avdelingsleder for sosial inkludering og folkehelse (frivillighet)

            stig.soderstrom@blakors.no
            Mobil: (+47) 907 85 560