Kjetil Haga
  Divisjonsdirektør, Div Barn Omsorg og Frivillighet

  kjetil.haga@blakors.no
  Mobil: (+47) 996 38 915

    Trond Karlsen
    Avdelingsleder boligsosialt arbeid

    trond.karlsen@blakors.no
    Mobil: (+47) 986 20 995

      Frøydis Eidheim
      Virksomhetsleder Kompasset

      froydis.eidheim@blakors.no
      Mobil: (+47) 480 42 826

        Benita Christensen
        Nasjonal leder Barnas Stasjon

        benita.christensen@blakors.no
        Mobil: (+47) 915 35 372

          Jostein Hågan
          Nasjonal leder gatenære tilbud

          jostein.hagan@blakors.no
          Mobil: (+47) 473 37 777

            Stig Søderstrøm
            Avdelingsleder sosial inkludering og folkehelse

            stig.soderstrom@blakors.no
            Mobil: (+47) 907 85 560