Blå Kors tilbyr både arbeidstrening og videregående opplæring flere steder i landet. 

ARBEIDSTRENING

Med arbeidstreningssentrene ønsker Blå Kors å hjelpe mennesker til å se muligheter i steden for begrensninger, og dermed få økt livskvalitet. Arbeidstreningssentrene hjelper mennesker nye steg videre med tett oppfølging og veiledning slik at en lettere kan få og beholde en jobb. Blå Kors driver arbeidstreningstilbud i Oslo, Kristiansand, Fredrikstad, Sarpsborg, Hønefoss og på Askøy.

SKOLETILBUD

Blå Kors har fire videregående skoler hvor skolehverdagen er ekstra tilrettelagt og elevene kan få fullverdige kompetansebevis. Vi gjør vårt beste for at elevene skal trives, lære og ha det godt på skolen. En av våre skoler har følgende motto: “Ett mål for alle, alle i mål”.

Ved våre fire videregående skoler – beliggende i Hordaland, Nord-Trøndelag, Vest-Agder og Østfold – har vi kurs for teknikk og industriell produksjon, design og håndverk, bygg og anlegg, helse- og oppvekstfag, service og samferdsel, studiespesialisering, grunnskole.