Barn, omsorg og frivillighet

 

BLÅ KORS BARNAS STASJON
Noen barn vokser opp i hjem preget av rus, vold eller psykiske lidelser. Barnas Stasjon er blant våre tilbud til småbarnsfamilier i en sårbar livssituasjon.

BOTILBUD, OMSORG OG REHABILITERING
Vi har et mangfold av tilbud til dem som trenger støtte til botilbud og rehabilitering i kortere eller lengre perioder.

GATENÆRE TILTAK
Blå Kors tilbyr hjelp og støtte ved krise- og kontaktsentra flere steder i landet. Det finnes flere tilbud i regi av lokale Blå Kors-foreninger som ikke er oppført her. Se lokalpressen for informasjon.

BLÅ KORS STEG FOR STEG
Steg for Steg er et rusfritt aktivitetstilbud i Blå Kors med base i Oslo. Aktivitetene spenner fra kulturelle opplevelser til fysisk aktivitet og sosiale sammenkomster.

BLÅ KORS KOMPASSET
Kompasset tilbyr terapi og rådgivning til unge mellom 14 og 35 år som har foreldre med alkohol- eller andre rusproblemer.

Behandling

 

ALKOHOL- OG RUSBEHANDLING
Har du selv rusproblemer, eller kjenner du noen venner eller familie som sliter med slike problemer?
Blå Kors’ behandlingsvirksomheter er tilbud innen den offentlige spesialisthelsetjenesten for personer med rus- og rusrelaterte problemer.

SPILLEBEHANDLING
Lider du av spilleavhengighet, eller er du pårørende til noen som gjør det?
Spilleavhengighet kan også føre til mange andre problemer, både for den som lider av det, men også for pårørende. Blå Kors tilbyr behandlingstilbud til spilleavhengige på flere steder rundt om i landet.

Opplæring

 

ARBEID OG INKLUDERING
Blå Kors driver arbeid og inkludering i Oslo, Kristiansand, Fredrikstad, Sarpsborg, Hønefoss og på Askøy.

SKOLETILBUD
Ved våre fire videregående skoler – beliggende i Hordaland, Nord-Trøndelag, Vest-Agder og Østfold – har vi kurs for teknikk og industriell produksjon, design og håndverk, bygg og anlegg, helse- og oppvekstfag, service og samferdsel, studiespesialisering, grunnskole.