Torill Pallesen
  Ansvarlig for Administrasjon, HR, Forebygging, Program internasjonalt, Fundraising

  torill.pallesen@blakors.no
  Mobil: (+47) 404 17 750

    Svetlana Dudaitiene
    Rådgiver forebygging, leder JEG SER

    svetlana.dudaitiene@blakors.no
    Mobil: (+47) 967 09 405

      Amund Gillebo
      Leder forebygging

      amund.gillebo@blakors.no
      Mobil: (+47) 419 33 303

        Eva Frydenborg
        Programansvarlig internasjonalt

        eva.frydenborg@blakors.no
        Mobil: (+47) 419 24 849

          Catherine Hessen
          Rådgiver forebygging, leder Blå Kors Ung

          catherine.hessen@blakors.no
          Mobil: (+47) 916 22 853

            Hanne Backe-Hansen
            Rådgiver forebygging

            hanne.backe-hansen@blakors.no
            Mobil: (+47) 950 74 452

              Gaute Brækken
              Rådgiver forebygging

              gaute.braekken@blakors.no
              Mobil: (+47) 488 95 748

                Marianne Tveraaen
                Rådgiver forebygging

                marianne.tveraaen@blakors.no
                Mobil: (+47) 474 73 314

                  Maria Jacobsen
                  Nasjonal koordinator for Blå Kors Ung - prosjektet Aktivitet, hjem og opplæring

                  maria.jacobsen@blakors.no
                  Mobil: (+47) 992 26 299

                    Ingeborg Hatlevik Ørjasæter
                    Rådgiver forebygging

                    ingeborg.orjaseter@blakors.no
                    Mobil: (+47) 917 50 774