Torill Pallesen
  Administrasjons- og HR-sjef

  torill.pallesen@blakors.no
  Mobil: (+47) 404 17 750

    Amund Gillebo
    Leder forebygging

    amund.gillebo@blakors.no
    Mobil: (+47) 419 33 303

      Hanne Backe-Hansen
      Rådgiver forebygging

      hanne.backe-hansen@blakors.no
      Mobil: (+47) 950 74 452

        Marianne Tveraaen
        Rådgiver forebygging

        marianne.tveraaen@blakors.no
        Mobil: (+47) 474 73 314

          Svetlana Dudaitiene
          Rådgiver forebygging, leder JEG SER

          svetlana.dudaitiene@blakors.no
          Mobil: (+47) 967 09 405

            Ingeborg Hatlevik Ørjasæter
            Rådgiver forebygging

            ingeborg.orjaseter@blakors.no
            Mobil: (+47) 917 50 774

              Monita Skaali
              Daglig leder Blå Kors Ung

              monita.skaali@blakors.no
              Mobil: (+47) 984 96 780

                Rune Hjalmar Espeland
                Programansvarlig internasjonalt

                rune.espeland@blakors.no
                Mobil: (+47) 989 02 601

                  Jacqueline Dammens
                  Prosjektleder BKU Oslo/BaseCamp Løkka

                  jacqueline.dammens@blakors.no
                  Mob: (+47) 402 23 917