Alkohol

Drikker du for mye alkohol? Er du bekymret for at en av dine nærmeste drikker for mye og er blitt avhengig av alkohol? En alkoholiker er en person som ikke lenger klarer å kontrollere hvor mye – og hvor ofte det drikkes. Men det er mulig å ta grep og det er mulig å få hjelp.

Illustrasjonsfoto

Hva er alkoholisme?

Alkoholisme er et avhengighetssyndrom. Det er en sykdom som påvirker hjernen og som kan gi store helseutfordringer både fysisk og psykisk. Når alkoholisme er utviklet er det vanskelig å bare bestemme seg for å slutte å drikke. Personer som er blitt avhengig kan ha perioder av og på rusen, men har både en fysisk og en psykisk avhengighet.

Kjennetegn på alkoholisme:

 • Personen har en sterk lyst eller trang til å drikke
 • Den som drikker har planer om å drikke mindre men mislykkes med det
 • Det oppstår abstinenser etter inntak av alkohol
 • Det oppstår abstinenser når personen forsøker å drikke mindre
 • Drikking blir prioritert foran andre oppgaver, gleder og interesser
 • Drikking fortsetter selv om det får skadelige konsekvenser for den som drikker, familie og nettverk
 • Toleranse oppstår. Det betyr at personen må ha mer alkohol for å oppnå samme rus som tidligere

( basert på en forenklet versjon av definisjon fra Verdens Helseorganisasjon – WHO)

Ønsker du å drikke mindre?

Det er ikke nødvendigvis slik at en må ha profesjonell hjelp til å drikke mindre. Er du blitt bevisst på at du drikker på en usunn måte som ikke er bra for deg og de rundt deg, kan du selv ta grep og bestemme deg for å drikke mindre og sjeldnere.

Undersøkelser viser at 8 av 10 i alderen 18-79 år her i landet drikker alkohol. For de aller fleste er det derfor ikke et spørsmål om man drikker alkohol, men hvordan man drikker.

Er du usikker på om du drikker for mye? Her kan du teste deg selv. Dette er en test som kan gi deg et signal om du er i ferd med å utvikle alkoholproblemer. Testen er en oversatt utgave at AUDIT ( Alcohol Use Disorder Identification Test).

Test deg selv og ditt forbruk

Testen passer nok ikke for alle og det er ikke nødvendigvis slik at du har et alkoholproblem selv om du scorer høyt her.

Gode råd

 • Tenk igjennom hvorfor du drikker alkohol og hvilken funksjon den har i livet ditt
 • Finn meningsfulle aktiviteter du kan erstatte alkohol og rusen med
 • Ikke drikk alkohol for å redusere stress, psykisk press eller ved søvnløshet
 • Innfør dager og perioder helt uten alkohol

Her kan du få hjelp for alkoholproblemer

For noen er det nødvendig med profesjonell hjelp. Hvis alkoholbruken er et problem for deg og dine nærmeste og om du ønsker hjelp har Blå Kors behandlingstilbud flere steder i landet.

Det er nødvendig med en henvisning for å få behandling hos oss. Den får du blant annet fra fastlegen. All behandling er gratis, med unntak av ordinær egenandeltakst i poliklinikkene.

Er du pårørende til en person med et alkoholproblem?

Illustrasjonsfoto

Det kan være vanskelig for den som drikker å innse at drikkingen er et stort problem som også går utover relasjoner og nettverk. Ofte har familiemedlemmer, venner og kollegaer sett omfanget av problemet i lang tid før den avhengige vil ha hjelp.

Vi vet det er vanskelig og belastende å leve nær en rusavhengig person, uavhengig av hvilket rusmiddel som brukes. Det kan være godt å snakke med andre i samme situasjon , og få hjelp for egen del.

Her kan du lese mer om ett våre behandlingstilbud til deg som er pårørende.

Har du en oppvekst preget av rus i familien? Blå Kors Kompasset har hjelpetilbud flere steder i landet og tilbyr også nett-terapi.

Senest oppdatert: 27. november 2019

Var dette nyttig?