Hverdagskompetanse

Det er nesten vanskelig å forestille seg det, men mange voksne i Norge mangler kunnskap om hvordan det er å leve et helt vanlig liv. Hvis du f.eks. har ruset deg fra tenårene til du er godt voksen, kan det være store hull i kunnskapen om hvordan du lever et vanlig liv. Dette kan også gjelde de som har slitt psykisk, har vært lenge utenfor arbeidslivet, eller de som er nye i landet. Så hva er hverdagskompetanse? Praktiske og sosiale ferdigheter som er nødvendige for å få til et «vanlig liv».

Hadde det vært enkelt, så hadde det jo bare være å gjøre det…

Deltaker, Steg for steg
Unge mennesker med vinterklær smiler og ler.

De fleste av oss får såkalt hverdagskompetanse gjennom å leve et vanlig A4 liv. En slik kompetanse er etterlengtet kunnskap for dem som har ruset seg gjennom et langt liv. Mange har levd på siden av samfunnet. Uten denne hverdagskompetansen er det vanskelig å skape et grunnlag for et normalt liv.

Ca. 50 % av pasientene som har gjennomført rusbehandling i Norge faller tilbake til et liv i aktiv rus etter endt behandling. Den mest kritiske fasen for tilbakefall er de tre første månedene etter behandling.

Intéra ResearchLab 2004

I behovsanalysen “Et helt vanlig liv” (Intéra ResearchLab 2004) fremgår det at sosial angst er utbredt blant mennesker som er ferdig i rusbehandling og i rehabilitering. De føler seg ofte annerledes enn “vanlige folk”. Mange vegrer seg for å oppsøke miljøer og situasjoner hvor de føler seg fremmede og utenfor.

Som en inspirasjon til selve programmet, anbefaler vi at du kikker litt på siden om hverdagsglede. Det er en kortfilm som kan inspirere til å sette igang med jobben som ligger foran.

Hverdagskompetanse-programmet

Denne hjemmesiden tar hovedsakelig sikte på å hjelpe mennesker å opparbeide seg eller lære om hverdagskompetanse på to måter:

.st0{fill:#086FB6;} .st1{fill:#0D76BC;}
Hverdagskompetanse-programmet
 • Søke informasjon og jobbe med kurset på egen hånd

  Man trenger ikke være på institusjon for å ha utbytte av hjemmesiden. Ved å søke informasjon kan man jobbe på egen hånd og gå frem så fort man selv ønsker. Igjen er det to valg: Man kan lage sitt eget opplegg, eller bruke opplegget som er laget for de på institusjon. Om man benytter kursmanualen, så jobber man i sitt eget tempo, og prioriterer selv hva man ønsker å jobbe med. Det er også mulig å jobbe med disse temaene sammen med en veileder i Steg for Steg. Det er også mulig å bruke opplegget sammen med en annen organisasjon. Hvor mye man får ut av kurset handler i stor grad om hvor mye man jobber med det. Du har tilgang til at av materiell, og kan også be om veiledning i bruk av kurset om man er usikker på hvordan man kommer i gang.
 • Følge kurs på institusjon

  Dette er et kurs med en egen utarbeidet veileder, til bruk i grupper på forskjellige typer institusjoner. Dette betyr at noen holder kurs, og man følger et opplegg over tid. Tar man kurset på institusjon, vil det være mer struktur, og man har ukentlig undervisning på 2-3 timer. Mellom undervisningen er det tenkt at deltakeren på kurset jobber med individuelle oppgaver frem mot neste kurs. Tanken er at man skal følge kurset som en del av behandlingsopplegget på institusjonen, og at de som jobbet på institusjonen kan veilede deg i praktiske utfordringer underveis. Tanken ved kurset er at det skal gjøre det enklere å komme i gang med gjøremål som er vanskelige, og som det er lett å utsette. Hver modul vil ta ca. en måned, og derfor vil hele kurset ta fire eller fem måneder om man bruker god tid, men det kan også komprimeres ved behov.

Uansett om du følger et opplegg eller søker informasjon på egen hånd, håper vi at du starter hver bolk med å se filmene som er laget til de fire første temaene:

 • Bolig, hvordan skape et hjem, bolig er mer enn tak over hodet
 • Økonomi, hvordan få oversikt over inntekter og utgifter
 • Jobb, hvordan holde på , trives, og vokse i jobben man har
 • Nettverk, hvordan bygge gode relasjoner som varer
 • Kommunikasjon, hvordan uttrykke seg klart, forstå andres budskap, og snakke seg selv opp

Bolig

Alle bor, på en eller annen måte. Noen bor flott, mens andre har mindre bra boforhold. Noen har tak over hodet, men synes det er vanskelig å skape et hjem de trives i. Noen synes det er vanskelig å ta vare på bostedet. Dette kan gå utover trivsel og livskvalitet, og kanskje føre til utkastelse. Kurset tar utgangspunkt i øvelser som skal skape inspirasjon og motivasjon, mens hjemmesiden kan brukes som en ressursbank, sammen med håndbok for en rusfri hverdag.

Vi anbefaler alle som skal bruke kurset og hjemmesiden å se filmen om det gitte temaet, for bedre utbytte av informasjonen som er tilgjengelig.

Økonomi

Noen har full kontroll på sin egen økonomi, andre har ingen kontroll. Noen har også stor gjeld, mens andre har vedvarende lav inntekt. Hverdagsøkonomi handler om å få hjulene til å gå rundt, ut fra de forutsetningene du har.

Økonomiprogrammet skal i hovedsak handle om hverdagsøkonomi. Råd om gjeld finner man her på nettsiden, med lenker til gode aktører som kan hjelpe med denne problemstillingen.

Hovedmålet med kurset er å skape forståelse for hvordan man på en god måte kan få oversikt, og gi praktiske tips og triks for å bedre økonomien på kort og lang sikt.

Vi anbefaler alle som skal bruke programmet og hjemmesiden å se filmen om det gitte temaet, for bedre å få en utbytte av informasjonen som er tilgjengelig.

Jobb

Jobbdelen av programmet tar for seg hvordan man best mulig kan klare å stå i en jobb, og trives. Ikke alle kjenner “reglene” som gjelder i arbeidslivet, men som ikke står skrevet noe sted.

Vi anbefaler alle som skal bruke kurset og hjemmesiden å se filmen om det gitte temaet, for bedre å få en utbytte av informasjonen som er tilgjengelig.

Nettverk

Våre nettverk består av venner og familie, men også mange andre. Vi har kanskje et nettverk i nabolaget, på jobben, på skolen, på treninga. Å bygge nettverk kan ta lang tid, og nettverk kan bli borte om vi ikke vedlikeholder dem.

I programmet ser vi på historiske nettverk, dagens nettverk og ønsket nettverk. Vi jobber med relasjoner, hvordan vi bygger dem og det å investere i relasjoner. Nettverkskartlegging er noe Steg for Steg tilbyr sine deltakere, og som vi mener er et nyttig verktøy for å bygge nye nettverk, eller forsterke de vi har.

Vi anbefaler alle som skal bruke kurset og hjemmesiden å se filmen om det gitte temaet, for bedre å få en utbytte av informasjonen som er tilgjengelig.

Kommunikasjon

Alt vi gjør er kommunikasjon, både det vi sier, det vi gjør, og også det vi ikke gjør. For mange er det å kommunisere med andre vanskelig. Det å si tydelig fra ut fra hva en selv har behov for kan kreve mye mot. Å sette seg inn i hvordan andre har det er også vanskelig, og mange kan ha problemer med å vise forståelse for andres handlinger. Ofte er det ert sprik i hva vi tror vi kommuniserer, og hvordan vi oppleves av andre.

Å håndtere kritikk, fra andre og også sin indre kritiker, er også noe som handler om kommunikasjon. Om man har tatt noen dårlige valg gjennom livet, kan det skade selvfølelsen. Hvordan man ser seg selv, påvirker i stor grad hvordan man kommuniserer med andre. Dette er temaer som programmet tar for seg. Videre vil programmet tilby mange praktisk tips og øvelser du kan gjøre for å bedre kommunikasjonen med andre.

Det er ikke laget film til denne temaet enda. Vi anbefaler at du leser litt om hva kommunikasjon er, og hvorfor det er så viktig, for deretter å se en film fra de andre temaene. Se om du gjenkjenner hvordan hovedpersonen kommuniserer med seg selv og med andre.

Definisjon

Hverdagskompetanse er praktiske og sosiale ferdigheter som er nødvendige for å få til et «vanlig liv».

Kontakt oss

Om du ønsker mer informasjon om selve kurset, eller støtte til å avholde kurs, så kan dere ta kontakt med oss.

Øyvind Sandve, prosjektleder: 916 52 016

oyvind.sandve@blakors.no

Kurs, filmer og hjemmeside er laget av Blå Kors, med støtte fra Helsedirektoratet. Kurset skal testet ut i 2020, og er gratis å bruke for alle som ønsker å benytte det. Vi ønsker alltid å levere et best mulig tilbud, så vi verdsetter tilbakemeldinger på kursets utforming og innhold.

Senest oppdatert: 18. mars 2020

Var dette nyttig?