Flere deltar på ferie i regi av Blå Kors

Små hender holder gul blomst
Barn som fisker fra brygge

Blå Kors Ferier er spekket med aktiviteter for både små og store. (Foto: Øystein Kjærnes/Blå Kors arkiv)

Ekstra mye gaver og donasjoner har bidratt til at Blå Kors har kunnet gi et ferieopphold til flere enn noen gang før.

 

AV IVAR EIDSAA

 

– Til nå i år har vi hatt 1.006 deltakere på ferie, forteller leder for Blå Kors Ferier, Synnøve Roland. Økt støtte og nye samarbeidspartnere har gjort at Blå Kors Ferier ikke lenger bare inviterer til et ferieopphold på sommeren.
Blå Kors Ferier fikk tidligere i år tre millioner kroner i tilskudd gjennom den nasjonale tilskuddsordningen for inkludering av barn i lavinntektsfamilier, en ordning som administreres av Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet).

 

– I TILLEGG KOMMER FLERE DONASJONER, og sist, men ikke minst så har flere camping- og feriesentre donert overnattingsdøgn som gjør at vi har kunnet sende mange flere på ferie, forteller Synnøve Roland.
Hun har fått en ny kollega i Bianca Nilsen, som kom til som ny feriemedarbeider før sommeren. Da er virksomheten Blå Kors Ferier oppe i to årsverk som kan ta seg av det administrative og praktiske før, under og etter feriearrangementene. Det er ellers en stor skare tidgivere som gjøre det mulig for Blå Kors å arrangere ferieopphold i praksis.

 

– DET HAR OGSÅ VÆRT SPESIELT å se hvor mye det betyr for familiene som er med, at de faktisk har fått muligheten til å kunne feriere sammen. For flere av dem, er dette første gang. Det er sterkt å se hva det betyr for dem, sier Synnøve Roland.
Roland forteller om mange sterke historier og møter. Som mammaen som ganske så beveget utbrøt: «Jeg er så lykkelig, se hvor glade barna mine er!»
Synnøve Roland forteller at aldri før har Blå Kors Ferier blitt kontaktet av så mange familier som søker et ferietilbud. Søkerlista til årets sommerferier har vært dobbelt så lang som i fjor.

 

– VI HAR KUNNET GI 1.006 DELTAKERE et ferietilbud. Vi ga 622 personer et slikt tilbud i samme periode i fjor. Får vi til det vi har planer om, så kan vi bortimot doble antall deltakere i år, forteller Roland. – Etterspørselen etter ferietilbudene har økt dramatisk. Levekårsundersøkelsen 2018 viser at 20 prosent av enslige forsørgere ikke har råd til en ukes ferie.

Comments are closed.