Fritt fram for dristig sosial innovasjon

Kreativitet, nye og dristige idéer, brudd med gamle tankemønstre, «samskaping» mellom lokale aktører og bevissthet om at det koster penger å drive hjelpetjenester. Dette var noen av temaene som preget konferanse om «Diakonalt entreprenørskap» i Drammen.

Ingvild Storvoll (Norges KFUK-KFUM) og Amund Gillebo (Blå Kors Norge) var godt fornøyde med den solide oppslutningen om konferansen «Diakonalt entreprenørskap» ved Union Scene i Drammen. (Foto: Steinar Glimsdal)

Over hundre representanter fra lokalmenigheter og diakonale organisasjoner var samlet ved Union Scene der målet var å inspirere til nyskaping innen kirkelige hjelpetjenester. Sammen med Blå Kors var Den norske kirke, Metodistkirken i Norge, Norges KFUK-KFUM og Norges Kristne Råd innbydere.

Gode eksempler på hvordan menigheter makter å møte barn og unges behov ble presentert. Det ble servert gode eksempler fra diakonalt arbeid i Drammen, Kongsberg, Oslo, Bærum, Ål og Porsgrunn.

Nye ideer må vokse fram

Lars Ueland Kobro, leder av SESAM (Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon ved Universitetet i Sørøst-Norge), minnet om at «disrupsjon», brudd, krise og ødeleggelse av gamle arbeidsmønstre kan være nødvendig for at nye og friske idéer skal få vokse fram.

– Vær tankeløse, vær ufornuftige, oppfordret han med et smil.
Misjonspastor Gordon Kleppe siterte like godt sportsutstyrsprodusenten Nike: «Just Do It!»

Skaper diakonalt entreprenørskap

Biskop Jan Otto Myrseth i Tunsberg bispedømme åpnet konferansen. Han minnet om at det var diakonien, «kirkens kroppsspråk», som var den utløsende årsak til at den kristne kirke i tidlig middelalder vokste fra å være en jødisk sekt til å bli en verdensreligion.

Tidligere generalsekretær Jan Elverum avrundet konferansen med et løfte om at Blå Kors som en diakonal paraplyorganisasjon for nesten alle større kristne kirkesamfunn og organisasjoner i Norge, vil holde fram med å arrangere denne type inspirasjonssamlinger rundt lokalbasert diakonalt og sosialt entreprenørskap.

Presentasjonene fra konferansen i Drammen finner du her.

Panelsamtalen ved slutten av dagen satte tonen for det som forhåpentlig nå vil skje på hjemstedene til konferansedeltakerne: «Walk the Talk» og start dialogen om samskaping! Sammen skaper vi diakonalt entreprenørskap til beste for barn og unge!

Følg med på fortsettelsen! Flere konferanser planlegges.