Den samfunnsnyttige frivilligheten sin dag!

Steinar glimsdal blå kors ansatt

I anledning verdens frivillighetsdag 5. desember sender generalsekretær Jan Elverum (bildet) ut denne hilsenen til Blå Kors’ mange tidgivere – og til frivillige i hele Norge!

 

Gratulerer med dagen!

 

Tid er det mest verdifulle vi kan gi hverandre. Derfor kaller Blå Kors sine frivillige for «tidgivere».

Blå Kors jobber med mennesker i sårbare livssituasjoner. Menneskene er unike og utfordringene er allsidige. Vi møter mennesker som sliter med alkohol- og rusavhengighet, barnefamilier som strever av ulike årsaker, mennesker som er utsatt for vold i nære relasjoner og unge voksne som vokser opp med alkoholproblematikk i hjemmet. Vi treffer ungdommer som står litt ustøtt i en krevende tid, og voksne som har falt utenfor arbeidslivet.

De vi jobber for har ulik bakgrunn. Derfor har vi tidgivere med ulik bakgrunn. Frivilligheten må representere mangfoldet i vår befolkning! Tidgivere kan i sin frivillighet bidra med spesifikk fagkunnskap, og med oppfølging én til én. De gjør dugnadsarbeid, og de kjører til og fra IKEA. De holder foredrag, og de koker kaffe til lunsjen. De sitter i styrer, er lokallagsledere, tillitsvalgte, utgjør brukerråd og er speidere. De er like forskjellige som de vi jobber for. Og de er alle betydningsfulle.

I alle møtene mellom en tidgiver og en av Blå Kors sine gjester, pasienter eller deltakere skjer det noe sterkt. Det å vite at man er verdt en annen sin tid, det er ubetalelig. Det å være til stede for en annen, være betydningsfull i kraft av den man er – det er stort! Frivillighet binder oss sammen, visker ut forskjeller, og styrker et samfunn. Frivillighet – både å ta det imot, og å tilby det – er medmenneskelighet i praksis.

Til alle tidgivere i Blå Kors: Takk for deres tid! Til alle som gjør en frivillig innsats: Gratulerer med dagen!

 

Med vennlig hilsen
Jan Elverum
generalsekretær

Comments are closed.