Når gaming blir et problem i familien

Ung dame smiler i rød skinnjakke og hvit skjorte

Malin Wuttudal, psykolog og prosjektleder startet opp tilbudet SPILL SUNT i mai i år. Besøk ved forskjellige videregående skoler og diverse ungdomsarenaer har bekreftet for henne berettigelsen av det nye tilbudet. (Foto: Steinar Glimsdal)

Blå Kors Poliklinikk Oslo har lenge ønsket et tilbud for ungdom og familier som opplever at gaming er blitt problematisk på en eller annen måte. Med støtte fra Extrastiftelsen har tilbudet SPILL SUNT blitt virkelighet.

 

– Vi ønsker å benytte vår kompetanse på spill og behandling inn i et tilbud rettet spesifikt mot ungdom og unge voksne, understreker klinikksjef Ailin Strømsholm ved Blå Kors Poliklinikk.

 

GAMING ER FOR MANGE EN HOBBY som gir glede, sosial tilhørighet og læring. De aller fleste som spiller klarer fint å balansere spillingen med andre, og viktigere, ting i livet. Noen får like fullt et problematisk forhold til gaming.

– Noen ganger opplever ungdommen selv gamingen sin som problematisk, og i andre tilfeller kan det være familien rundt som kjenner problemene på kroppen. I slike tilfeller blir det ofte vanskelig for ungdommen og familien å prate om vanskene på en god måte, forteller psykolog og prosjektleder Malin Wuttudal. – Gjennom SPILL SUNT tilbyr vi samtaler for ungdom mellom 16 og 21 år og de berørte familiemedlemmene. Vi tenker at vansker alltid oppstår og finnes i en kontekst, og vil derfor ha et tilbud hvor alle i familien kan henvende seg. Tilbudet er gratis, og man trenger ikke henvisning, forteller hun.

 

 

– NÅR BLIR GAMING PROBLEMATISK?
– Generelt kan vi si at gaming blir problematisk hvis det går utover andre aktiviteter man gjerne vil gjøre, eller hvis gaming blir eneste måte å kjenne glede og sosial tilhørighet på. Det vil være ulike grunner til at det blir problematisk for den enkelte, men ofte er situasjonen sammensatt, og handler om mer enn selve spillingen. På et eller annet vis handler det som regel om at det er noe annet i livet som kjennes kjipt eller vanskelig.

 

– HVORDAN KAN SAMTALER HJELPE?
– Møtene med ungdommen og familien vil handle om å utforske hvordan og hvorfor gaming har blitt problematisk, og å finne ut hva hver enkelt trenger støtte til. For ungdommen kan samtalene handle om å finne en balanse mellom gaming og resten av hverdagen, og om hvordan de kan få det bedre i livet generelt. For familien kan det handle om råd om gaming og hjelp til å prate sammen på en hensiktsmessig måte, slik at de kan få det bedre som familie.

 

– HVA HÅPER DU Å OPPNÅ VED PROSJEKTET?
– Jeg ønsker at ungdom og familiene raskt får hjelp når gaming blir problematisk, slik at vi kan bidra til å støtte samholdet i de nære relasjonene rundt ungdommen, forebygge ytterligere utenforskap og frafall fra skole og jobb. Vi ønsker at tilbudet skal hjelpe ungdommen og familiene med å finne en balanse i livet som de trives med, sier Malin Wuttudal.

Hun understreker at det bare er å ta kontakt hvis du selv eller noen du kjenner har et problematisk forhold til gaming:
– Så finner vi sammen hvordan vi kan samarbeide for at du kan få det bedre, avrunder hun.

Her finner du kontaktinformasjon om SPILL SUNT.

Comments are closed.