Gatenære tilbud – mer enn «suppekjøkken»

Jostein Hågan (til h) i samtale med stortingsrepresentantene (fra v) Knut Arild Hareide og Tore Storehaug, begge KrF, under deres besøk til Blå Kors Kontaktsenter Oslo i oktober i fjor. Hågan er, ved siden av nasjonal leder for gatenære tilbud i Blå Kors, også virksomhetsleder for kontaktsenteret. (Foto: Anders Blixhavn)

Gatenære lavterskeltilbud i Blå Kors har i lengre tid hatt en klar ambisjon om å være mer enn matservering og varmestue. Målet er klart: å motivere gjestene til å slutte å ruse seg og sette i gang tiltak som kan føre til permanent rusfrihet.

Jostein Hågan, nasjonal leder for gatenære tilbud i Blå Kors, gleder seg over mulighetene som både i fjor og i år har åpnet seg for organisasjonens tilbud i Bergen, Fredrikstad, Gjøvik og Oslo.
– I fjor kom det midler fra Helsedirektoratet som gjorde det mulig å ansette aktivitetsledere ved Blå Kors Kafé Kampen på Gjøvik og ved Blå Kors Kontaktsenter i Oslo. I samarbeid med Blå Kors-tilbudet Steg for Steg er vi i gang med en herlig bukett med fritidsaktiviteter.
Hågan nevner noen eksempler: trenings- og fiske-/turgrupper, norskkurs, boksekurs, samtalegrupper, bowling- og kinogruppe.
– Slik skapes gode møteplasser for de gode samtaler som i annen omgang gir motivasjon til å gjøre noe med sin situasjon, forteller Jostein Hågan.
– Det handler om å plante de positive tanker hos våre deltakere. Vi har i tillegg mulighet til å bygge relasjoner til mennesker i forskjellige livsfaser: de som venter på å få et behandlingstilbud, de som fortsatt er i aktiv rus og de som deltar i et behandlingsopplegg, sier han.

I år er ytterligere midler fra Helsedirektoratet kommet til for å styrke sosionom-tjenestene ved Blå Kors’ gatenæretilbud. I disse dager rekrutteres det inn medarbeidere ved de fire tilbudene i Bergen, Fredrikstad, Gjøvik og Oslo. Forventningene er store om at dette vil gi helt nye muligheter til å gi den enkelte bistand blant annet i forhold til NAV og til boligoppfølging.
– Slik gjøres Blå Kors i stand til å hjelpe sine gjester i et langsiktig perspektiv, og det gleder vi oss over på vegne av dem det gjelder, smiler Jostein Hågan.

Les mer om Blå Kors’ gatenære tiltak her.

Comments are closed.