Blå Kors’ øverste organ

 

Fredag 25. mai 2018, kl 14:30, går åpningsfanfaren på Hotel Scandic Fornebu i Bærum. Da møtes medlemmer, virksomheter og organisasjonsmedlemmer til Blå Kors’ øverste organ: Generalforsamlingen (GF). Vi åpner det hele med landstyreleder Trine Stensens tale og en ruspolitisk debatt. En generalforsamling bestemmer retningen for Blå Kors framtidige virke i det norske samfunn, en vurdering av foregående toårsperiode foretas og her velges Blå Kors’ fremste tillitsvalgte.

 

HER KAN DU LASTE NED SAKSPAPIRENE TIL GF 2018 – INKLUDERT PROGRAMMET.

 

Alle er velkomne til å være med på generalforsamlingen 25.-26. mai 2018, både deltakere med stemmerett og deltakere uten stemmerett. For å kunne stemme må et medlem være innmeldt og ha betalt kontingenten innen utgangen av foregående år – eller være delegat for en Blå Kors-virksomhet, en av organisasjonsmedlemmene eller Blå Kors Ung.

Spørsmål om GF 2018 kan rettes til Blå Kors hovedkontor, tlf 22 03 27 40, e-post: gf2018@blakors.no

Blå Kors Norge avholder generalforsamling hvert annet år. Etter Blå Kors’ vedtekter har alle Blå Kors’ medlemmer som har betalt sin kontingent innen foregående års utgang, altså innen 31.12.2017, forslags-, tale- og stemmerett ved generalforsamlingen i 2018.

Et av punktene under GF 2018 er valg av medlemmer til landsstyret, BKU-rådet og valgkomitéen for GF 2020. De som velges må være medlemmer av Blå Kors Norge eller være representant for en av organisasjonsmedlemmene.

Se for øvrig Blå Kors’ vedtekter, pkt 2 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen avsluttes kl 15:00, lørdag 26. mai.