Glad for politisk støtte til de ideelle

Under Arendalsuka ble en godt besøkt Blå Kors-stand en fin ramme for samtaler med politikerne. Her er KrFs helsepolitiske talsperson Geir Bekkevold på besøk, flankert av kst generalsekretær Kjetil Haga og divisjonsdirektør Janka Holstad. (Foto: Katrin Solbakken)

– Jeg er takknemlig for den gode politiske viljen til å styrke ideell sektor innen rusbehandlingen.
Det sier en optimistisk divisjonsdirektør i Blå Kors, Janka Holstad, etter at helseministeren i brev til helseforetakene har sendt noen tydelige signaler.

 

AV HILDE EVENSEN HOLM

 

Det var i slutten av juni at helseminister Bent Høie sendte ut et viktig tillegg til oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene. Her berøres flere tema som er viktig for Blå Kors og for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB):

 

  • Et offentlig utvalg settes ned for å utrede felles praksis for rettighetsvurderinger for rusavhengige.
  • Det skal sikres at alle pasienter blir orientert om rett til fritt behandlingsvalg og mulighet til å velge behandlingssted etter denne ordningen.
  • Ideelle aktører skal styrkes, og ideelle skal inkluderes i plan- og utviklingsarbeid.
  • Helseministeren skriver også tydelig at de regionale helseforetakene ikke skal bygge opp og utvikle konkurrerende tilbud.

 

Høyres helsepolitiske talsperson, Sveinung Stensland, var også innom Blå Kors-standen i Arendal. (Foto: Katrin Solbakken)

Blå Kors har over tid arbeidet for at nettopp disse tiltakene, som kom i den nye regjeringsplattformen fra januar i år ble tydeliggjort og oversendt de regionale helseforetakene.
Janka Holstad sier dette er tydelige signaler som gir retning for ideell sektor og TSB-området. Hun er takknemlig over den tverrpolitiske enigheten om at ideell sektor er et viktig supplement til offentlige tjenester og at ideelles kompetanse, som er bygd opp over lang tid, skal ivaretas.

 

– De siste årene er behandlingsplasser i ideell sektor blitt lagt ned blant annet fordi det offentlige bygger opp konkurrerende tilbud, sier Holstad og fortsetter:
– Det er også viktig at pasientenes rett til fritt behandlingsvalg tas på alvor, og at det legges til rette slik at pasientene kan ta et reelt valg. Jeg er glad for at helseministeren er så tydelig på hvilke krav han nå setter overfor de regionale helseforetakene i forhold til videreutvikling og samarbeid. Jeg mener dette gir grunn til optimisme på vegne av mange gode behandlingstilbud i regi av Blå Kors og andre ideelle. Politikerne har sagt klart ifra, vi på ideell sektor skal gjøre vårt – og nå håper vi at også helseforetakene spiller med, avslutter divisjonsdirektør Janka Holstad.

Comments are closed.