Familieenhet

Tilbud for aleneforeldre og foreldrepar

Det er 3 plasser hos oss og vi holder til sentrumsnært i egne lokaler nær Haugaland A- Senter, med lekeplass like utenfor. Familiene bor i hver sin moderne leilighet som er fullt utstyrt med stue, kjøkken, bad og soverom. I tillegg er det felles kjøkken, stue og kontorer.

Barnets behov i sentrum

Blå Kors Haugaland A-senter har etablert et behandlingstilbud spesielt tilrettelagt for gravide og småbarnsforeldre med utfordringer knyttet til rusmiddel- eller medikamentbruk. Avdeling for gravide og småbarnsfamilier tilbyr tilpassede behandlingsopphold for foreldre sammen med sine barn.

Tilbudet retter seg mot aleneforeldre, så vel som foreldrepar. Fokusområder vil være hjelp til stabil og varig rusmiddelmestring, utredning og behandling av eventuelle psykiske vansker, avklare og bistå i forhold til eventuelle sosiale eller praktiske utfordringer og hjelp til å styrke omsorgskompetanse og tilknytning til barnet.

Behandlingsvarighet tilpasses behovet til den enkelte familie, men 3-6 måneder kan ofte være aktuelt for å starte gode endringsprosesser og bli trygg i foreldrerollen. Familien vil få tilbud om oppfølging fra behandlingsteamet etter oppholdet.

Fokusområder

Vi jobber utifra den såkalte funksjonssirkelen som viser 10 viktige livsområder. Målet med funksjonssirkelen er å finne ut hva akkurat du trenger å jobbe med. Det kan dreie seg om behov for å etablere nytt nettverk, ordne i økonomi, finne annen bolig, mestre rusmiddeltrang eller psykiske vansker. Veiledning med sikte på å skape et godt samspill med barnet vil være en viktig del av tilbudet.

Fire mennesker sitter i et rom og ser på en skjerm der det står «Trygghetssirkelen». Det er tatt i bruk en projektor
Trygghetssirkel. Illustrasjonsfoto: Blå Kors

Gravid med rusproblemer

Vi har en plass for gravid som har behov for skjerming etter helse- og omsorgstjenesteloven § 10-3. I utgangspunktet gis dette tilbudet i vår behandlingsenhet med døgnopphold, men det vil legges til rette for overføring til familieenhet når den gravide er klar for det.