Poliklinikk

Behandling individuelt eller i gruppe

Tilbudet kan bestå av individuelle samtaler hos behandler på poliklinikken, men kan også inkludere par- eller familiesamtaler. Vi tilbyr også samtaleterapi i grupper. Det er også ulike dagtilbud hos oss.

Behandling der du bor

Vi jobber også utadrettet. Det innebærer tverrfaglig behandling i hjemmet eller nær der pasienten bor. For noen innebærer det eksempelvis å få hjelp som innlagt på sykehus eller annen institusjon.

Vi deltar også i ansvarsgruppemøter med samarbeidende instanser, for eksempel NAV eller fastlege, og gir delbidrag til Individuell Plan.

Poliklinikken gir også behandlingsforberedende samtaler til pasienter som venter på innleggelse. Poliklinikken samarbeider tett med de døgnbaserte tjenestene. Mange pasienter fortsetter med poliklinisk behandling etter innleggelse.