Søk behandling

For å få behandling hos oss må vi først ha en henvisning fra fastlege, NAV, barneverntjenesten, helsepersonell i somatisk sykehus eller psykisk helsevern. Det er viktig at dine ønsker og behov kommer tydelig fram i henvisningen.

All behandling er gratis med unntak av egenandel i poliklinikken slik det er i et tilsvarende offentlig behandlingstilbud.

Vi har et vurderingsteam som behandler alle henvisningene. Du får skriftelig svar og det får også den som har henvist deg.