Spillavhengighet

Er spilling et problem for deg?

Ved hjelp av denne selvtesten under kan du få en pekepinn på om du bør vurdere å gjøre noe med din spilleatferd. Dersom du svarer ja på ett eller flere av de følgende 10 spørsmålene, kan det være et tegn på at du bør søke hjelp:

 1. Tenker du stadig på spill? Blir du fraværende når du spiller/tenker på spill?
 2. Spiller du oftere med større innsats for å oppnå større effekt?
 3. Har du noen gang prøvd å redusere innsatsen eller å slutte å spille?
 4. Blir du rastløs eller irritert ved forsøk på å begrense eller slutte å spille?
 5. Spiller du for å glemme eller slippe å tenke på dagligdagse problemer?
 6. Vender du tilbake til spillestedet for å vinne tilbake det tapte?
 7. Lyver du for familie og omgangskrets for å skjule hvor mye du spiller?
 8. Har du gjort noe ulovlig (tyveri, underslag eller lignende) for å kunne spille?
 9. Har du forsømt eller mistet personlige forhold som jobb, utdanning eller annet på grunn av spill?
 10. Regner du med at familie eller andre kan løse de økonomiske vanskene du har havnet i på grunn av spill?

(Spørsmålene er hentet fra det internasjonale diagnosesystemet DSM IV)

Mann sitter ved laptopen sin. Det er mange konvolutter og fakturaer. Han tar hånden til pannen og er frustrert
Mange opplever en håpløshet over at regningene hoper seg opp. Illustrasjonsfoto: Blå Kors

Dersom du ønsker mer informasjon om behandling hos oss kan du ringe oss på tlf. 52 73 30 00. m

Målsetting i vårt behandlingstilbud:

 • Behandling for spilleavhengighet.
 • Psykoedukasjon om spilleavhengighet.
 • Kartlegge underliggende triggere.
 • Utvikle mestringsstrategier for å unngå tilbakefall.