Hensynet til de sårbare må veie tyngst

Taper på online gambling
(Foto: Colorbox)

Jan Elverum, generalsekretær i Blå Kors, ber Norges Sjakkforbund si nei til avtalen med Kindred Group.

søndag skal Norges Sjakkforbund avgjøre hvorvidt forbundet skal inngå en samarbeidsavtale med Kindred Group. Mye fokus har vært satt på lovligheten av avtaler, sponsing av medlemsavgift og opprettelse av høyt profilert klubb. Men nå må vi snakke sant om hva som egentlig står på spill i denne saken.

 

AV JAN ELVERUM, GENERALSEKRETÆR I BLÅ KORS

 

Sjakkforbundet vil inngå en økonomisk lukrativ avtale med aktører som er en direkte årsak til betydelige livsproblemer for svært mange spilleavhengige og deres nærmeste. Sjakkforbundet vurderer å gjøre tilværelsen bedre for de kyniske spilleaktørene, men ignorere ofrene. Kan sjakkforbundets medlemmer stille seg bak dette? 

 

Hver dag møter Blå Kors mennesker som har fått livene sine ødelagt på grunn av spilleavhengighet. For mange kan spillingen være en helt uskyldig hobby, men slik er det ikke for alle. Og ofte er det først når problemene har blitt for store og gjelden for høy at folk kommer til oss for å få hjelp. Mange havner i en boble som det er umulig å komme seg ut av. Da er det ikke uskyldig moro lengre. Om lag 122.000 mennesker i Norge i dag har et problematisk forhold til pengespill. Nær halvparten av dem som spiller kasinospill på nett hos utenlandske tilbydere er risiko- og problemspillere.  

 

DE SISTE TALLENE fra Blå Kors Poliklinikk Oslo forteller oss at 43 prosent av pasientene får henvisning på grunn av spilleavhengighet, mot 30 prosent på grunn av rus. Det blir altså henvist flere pasienter for spilleproblemer enn for rusproblemer. Blå Kors ser med bekymring på hvordan spilleavhengighet rammer stadig flere.    

Hva er hovedgrunnen til at Blå Kors opplever en voldsom pågang av pasienter? Jo, det er på grunn av de utenlandske spillselskapene.  Det store flertallet av pasientene våre oppgir kasino på nett, det vil si “slott-spill” eller “hjulspill”, som det blir spilt mest på. Dette samsvarer også med de nyeste tallene til Hjelpelinjen. Hele 60 prosent av førstegangsinnringerne oppgir kasinospill på nett som problematisk. I over 70 prosent av kasino-samtalene nevnes kun utenlandske tilbydere.  

 

SPILLBRANSJEN er en bransje som ikke glemmer sine kunder, men lett glemmer dem som faller ut.  De som oppsøker Blå Kors for å få hjelp, er i en situasjon som det er vanskelig å forestille seg. Mange har en gjeld som det er umulig å nedbetale. Det er ikke uvanlig at våre pasienter har hundretusenvis, ofte millioner av kroner i gjeld. Har man forbrukslån i 10 forskjellige banker og 70.000 kroner i måneden bare i renter, så skjønner alle at man havner i økonomisk ruin og har svært dystre fremtidsutsikter.  

Det er på sin plass å minne Norges Sjakkforbund om at konsekvensene av spilleproblematikk er store. Det rammer både enkeltmennesket og familien rundt. Foreldre, barn og ektefeller opplever at familier går i stykker, og – i ytterste konsekvens – opplever man å miste et nært familiemedlem når problemene har blitt så store at de virker uoverkommelige. Vi kjenner dessverre altfor godt til sammenhengen mellom spilleavhengighet og selvmordsproblematikk. 

 

PÅ GRUNNLAG AV TILGJENGELIG KUNNSKAP stiller vi oss helt uforstående til at et ansvarlig forbund som Norges Sjakkforbund i det hele tatt vurderer en samarbeidsavtale med Kindred Group. Dette er forbundet som framfor noen framstår som eksponenten for et sunt spillalternativ i en krevende jungel av mer eller mindre dårlige spillalternativer.  

De utenlandske spillselskapene jobber hardt med å framstille seg som ansvarlige. Men disse selskapene har ikke samme avhengighetsrammeverk som Norsk Tipping og Rikstoto har. Den norske enerettsmodellen for pengespill har som mål å begrense problematisk spilling. 

 

DE UTENLANDSKE SPILLSELSKAPENE viser ingen respekt for vedtatt norsk politikk. Spillindustrien blir bare mer og mer kynisk i sine arbeidsmåter. Det merker vi når vi ser hvor vanskelig pasientene våre har det.  Dersom spillerne forsøker å slutte med spillingen opplever de at direktereklamen mot dem øker. Det settes inn et ekstra trykk for å få pasientene våre til å spille igjen, de lokkes med “free-spins” og gratisreiser.  Dette er direkte uetisk. At Norges Sjakkforbund vurderer å gjøre seg til en lobbyorganisasjon for en kynisk spillbransje, med mål om å belønne slike selskap med lisenser, er rett og slett sjokkerende.  

 

Blå Kors håper Norges Sjakkforbund tar til fornuft, gjør seg noen grundige etiske refleksjoner og takker nei til å ta imot pengene fra Kindred Group. Å motta penger fra kyniske spilleaktører, vil belaste deres omdømme som en særdeles troverdig aktør, ikke minst overfor barn og unge.  

 

Comments are closed.