En historisk oversikt

 

Blå Kors ble etablert i Norge i 1906, 29 år etter oppstarten i Sveits. Helt siden den gang har Blå Kors drevet sitt arbeid ut fra tre hovedmålsettinger: Hjelpe rusavhengige, utbre den rusfrie livsstilen og formidle det kristne budskapet gjennom ord og handling.

 

Det var sokneprest Ole Theodor Moe som tok initiativet til å stifte Blå Kors i Norge. Moe arbeidet i 1906 som prest i Kristiania Indremission (senere Oslo Indremisjon, i dag Kirkens Bymisjon i Oslo). Inspirert av blåkorsarbeidet som allerede var etablert i Tyskland og Danmark, innkalte han 2. mars 1906 til et møte hvor han sammen med 10 andre interesserte stiftet den første blåkorsforeningen i Norge (Møllergata blåkorsforening i Oslo). Etter å ha tatt beslutningen, samlet de 11 seg i bønn til Gud og innvigde seg til gjerningen. Foreningen inngikk som en av foreningene som allerede fantes innen Kristiania Indremission.

Det første offisielle blåkorsmøtet ble holdt søndag 26. august 1906 i Oslo, og 87 personer tegnet seg som medlemmer. Den 3. september samme år ble den første kvinneforeningen innen Blå Kors stiftet, og bespisningsmøter ble arrangert samme høst. De første “blåkorsstuer” kom i gang på Oslos østkant allerede i 1907.

 

Utover landet
Blåkorsarbeidet bredte seg etterhvert utover landet. I januar 1907 ble en blåkorsforening etablert i Fredrikstad med 120 medlemmer, og noe senere samme år ble en forening i nabokommunen Gressvik stiftet. Samtidig kom flere nye foreninger til i Oslo. I 1908 kom Blå Kors-arbeidet til Bergen, og i 1909 til Kristiansand. I 1909 kunne det første “landsmøtet” arrangeres. Her ble presten Oscar T. Hvalbye valgt til Blå Kors’ første landsformann.

Oslo og omegn krets av Blå Kors ble dannet i 1909, og med jevne mellomrom fram til midten av 1950-tallet ble slike regionale sammenslutninger opprettet over hele landet. Den siste kretsen som kom til (i 1955) var Nordfjord krets (siden Sogn og Fjordane krets).

I 1909 ble Blåkorshjemmet på Eina innviet, landets første kursted for alkoholikere. Året etter ble det første herberget med plass til 30 mann etablert i Oslo. Tilsvarende herberger ble gjennom de neste 24 år etablert i Kristiansand, Ålesund, Sandefjord, Drammen, Bergen, Horten, Tønsberg, Halden, Fredrikstad og Stavanger. I 1929 ble et herberge utelukkende for kvinner etablert i Oslo.

 

Medlemsvekst
Medlemstallet i Blå Kors vokste jevnt og trutt de første 10 årene av organisasjonens historie. I 1915 var det 10.000 medlemmer på landsplan, med Ålesund blåkorsforening som den største med hele 1.559 medlemmer. To år senere hadde medlemstallet på landsplan nådd 12.000. Dette året ble Blå Kors formelt skilt ut fra Oslo Indremisjon.

Et eget barnearbeid ble tidlig etablert i Blå Kors. I 1914 fantes 26 barneforeninger med til sammen 2.500 medlemmer. Tjue år senere var tallet på barneforeninger vokst til 314 med 5.512 medlemmer. Blå Kors’ første speidertropp ble etablert i Bergen i 1918.
I 1924 ble den første generalsekretæren Ole St. Isene ansatt i Blå Kors. Han ledet organisasjonen helt fram til 1939.

Kameratklubbarbeid kom i gang i Blå Kors i 1938, et eget ungdomsråd ble dannet av landsstyret i 1948 og et eget kvinneråd i 1960, og to år senere ble den første “husmorferien” arrangert.

 

Kursted og tilsynshjem
I 1949 ble Lolandsheimen i Vennesla etablert og gitt offentlig godkjenning som kursted. Året etter ansatte Blå Kors sin første sosialsekretær, og årene 1952-58 så en veldig utbygging av tilsynshjem i Norge. Vi fikk tilsynshjem i Skien og Trondheim og på de fleste andre steder der Blå Kors fra før hadde herberger. Tilsynshjemmene skulle danne en viktig del av grunnstammen til det som ble Blå Kors’ mangfold av diakonale virksomheter.

Behandlingsstedet Skogliheimen på Askøy ble etablert i 1957, og året etter fikk Blå Kors sin første klinikk i Storgaten i Oslo. Blå Kors Sosialhjem ble etablert i Haugesund i 1963, mens Håkøy Helseheim ble etablert i Tromsø fem år senere. Blå Kors fikk samme år sitt første tilbud om videregående opplæring i og med etableringen av Hop yrkesskole på Askøy.

1970-tallet var et særs aktivt utbyggingstiår i Blå Kors. Da kom disse behandlingsinstitusjonene til: Blå Kors Klinikk Drammen (1976), Borgestadklinikken Skien (1977) og Blå Kors Sosialbygg Bergen (1978). Sistnevnte ble fusjonert inn i Stiftelsen Bergensklinikkene i 1990.

 

Organisasjonsstruktur
I løpet av 1960-tallet ble en ny organisasjonsoppbygning utmeislet for Blå Kors i Norge, og organisasjonen fikk i 1974 fem klart definerte avdelinger: kameratklubbene, kvinnearbeidet, ungdomsforbundet, sosialavdelingen og en egen forkynner- og opplysningsavdeling. Denne omfattende organisasjonsoppbygningen er siden blitt forenklet.

I dag består Blå Kors i hovedsak av et landsstyre med et hovedkontor, de diakonale virksomhetene og et mangfold av lokale foreninger og tiltak. Kretsene i Blå Kors ble vedtatt nedlagt som administrative enheter under generalforsamlingen i 1999, og i løpet av de første 6-7 år etter det ble en ny regionstruktur i Blå Kors etablert. Regionstrukturen ble i 2014 erstattet av en divisjonsstruktur (Divisjon Behandling, Divisjon Opplæring og Divisjon Barn, Omsorg og Frivillighet). Slik organiseres blant annet de mer enn 50 større og mindre diakonale virksomhetene rundt omkring i landet.

Fra organisasjonens aller nyeste historie ble 2008 noe av et merkeår. Da arrangerte NRK i samarbeid med Blå Kors “TV-aksjonen Blå Kors“. Samme år ble sammenslåingen mellom Blå Kors og paraplyorganisasjonen Rusfri (tidl Kristenfolkets Edruskapsråd – etablert 1925) vedtatt.

Ole Steffensen Isene var Blå Kors’ første generalsekretær. (Foto: Blå Kors arkiv)

Landsstyreledere
i Blå Kors Norge

Ole Theodor Moe, 1906-07
(formann i den første Blå Kors-foreningen i Møllergata i Oslo)

Ole Steffensen Isene, 1907-09
(formann i Blå Kors’ “centralstyre” i Oslo)

Landssammenslutningen ble etablert i 1909
Oscar T. Hvalbye, 1909-14
A. Gundersen, 1914-20
Ole Steffensen Isene, 1920-24
Otto Halvorsen, 1924-36
Halvor Midtbø, 1936-48
Nils Høimyr, 1948-52
Halvor Midtbø, 1952-60
Egil Aarvik, 1960-62
Herman Rangøy, 1962-68
Rolf Wiersholm, 1968-70
Albert Johan Holsen, 1970-76
Kai B. Flå, 1976-82
Odd Holten, 1982-86
Kai B. Flå, 1986-88
Jorunn M. Johnsen, 1988-93
Per O. Mathiesen, 1993-99
Sigbjørn Kvistad, 1999-2011
Marit Brandt Lågøyr, 2011-16
Trine Stensen, 2016-

Generalsekretærer i Blå Kors Norge
I perioden 1909-24 vekslet Ole St. Isene og Michael B. Olsen om å være lønnet sekretær i Blå Kors Norge.
Ole Steffensen Isene, 1924-39
Johs. Theodor Hovda, 1940-50
Johannes Ofstad, 1950-62
David Welander, kst 1962-63
Vilhelm Nome, 1963-66
Jonn S. Follerås, 1967-70
Leif Fjeld, 1970-76
Torbjørn Ekroll, 1976-82
Are Seierstad, kst 1982
Lyder Johs. Verne, 1982-88
Gunvor Rekstad, konstituert 1988
Finn Kristian Marthinsen, 1988-97
Per Samset, kst 1997-98
Geir Gundersen, 1998-2010
Sigrun Ryan Degnes, kst 2010-11
Jan Elverum, 2011-2019
Kjetil Haga, 2019-

Generalsekretærer i Kristenfolkets Edruskapsråd
Kristenfolkets Edruskapsråd (KE) ble etablert i 1925. Samarbeidsorganet fikk senere navnet “Rusfri/Kristenfolkets Edruskapsråd” og ble i 2009 slått sammen med Blå Kors Norge (vedtatt på ekstraordinært årsmøte for begge organisasjoner 14. november 2008).

Einar Kvale, 1939-45
Rolf Wiersholm, 1945-48
Arne Kaurin, 1949 -51
Georg Rinvold, 1952-71
Bjarne Stoveland, 1972-81
Ivar Gjerdi, 1982-92
Odd-Arne Rise (landssekretær/daglig leder), 1992-98
Bjørn Hesselberg (rektor/daglig leder), 1998-2009