Historisk vekst for ideell sektor i statsbudsjettet

Kjetil Haga, generalsekretær i Blå Kors, er fornøyd med regjeringens offensive mål om ideell vekst. (Foto: Kathrine Nygård)

Statsbudsjettet for 2020 ble lagt fram i dag. Regjeringen har offensive mål for ideell vekst og har tallfestet at ideelle aktører skal ivareta 10 prosent av spesialisthelsetjenesten.

– Dette er en dobling fra dagens nivå, og vi i Blå Kors er beredt til å ta vår del av et slikt ansvar. Det er første gang en regjering forplikter seg så sterkt for å sikre en robust ideell sektor, sier generalsekretær Kjetil Haga.

Haga legger vekt på at å sikre ideelle aktører bedre betingelser er en framtidsrettet politikk som ivaretar et godt samspill mellom offentlig og ideell sektor.
– For at regjeringen skal oppnå sitt mål er det nødvendig å sikre nødvendige strukturer med tydelig styring. Derfor imøteser Blå Kors med forventning hvilke tiltak regjeringen nå vil iverksette for å nå dette målet, sier han.

Opptrappingsplanen for rusfeltet har vært en viktig satsing fra regjeringens side. 2020 er siste året for den fireårige planen.

– Når det gjelder opptrappingsplanen for rusfeltet må vi se nærmere på hvilken reell økning som faktisk er lagt til grunn i Statsbudsjettet for 2020. Dette vil ha stor betydning for hvordan kommunene skal kunne ivareta sine innbyggere framover, sier Haga.

Comments are closed.