Velkommen til Home-Start
Familiekontakten Blå Kors

 

 

Er du mamma eller pappa og føler deg overveldet eller alene i foreldrerollen? Da vil vi gjerne være din heiagjeng og hjelpe deg så du får hodet over vannet igjen!

 

Home-Start Familiekontakten Blå Kors hjelper sårbare spe- og småbarnsfamilier til en bedre hverdag. Familien kobles til en frivillig familiekontakt som kommer på hjemmebesøk 2-4 timer hver uke i ca. et halvt år. Hjelpen er gratis og tilbys til familier fra alle bydeler i Oslo. Koordinatorene som er ansvarlige for tiltaket og for opplæringen av de frivillige, har omfattende erfaring og kunnskap om sped- og småbarns utvikling og behov.

 

Hvem er målgruppene våre?

 • Sårbare familier med barn 0-2 år
 • Sårbare gravide fra siste trimester
 • Familier med avhengighetsrelaterte utfordringer (selv eller som pårørende)
 • Familier med barn med særskilte behov (0-2 år)

 

Hva kan vi hjelpe med?

 • Emosjonell støtte
 • Styrke sosialt nettverk
 • Kulturell brobygging
 • Foreldreveiledning
 • Bidra til mestringsfølelse og håp
 • Enkel avlastning og/eller aktiviteter med barna sammen med mor/far

 

Hvem er typiske familier vi hjelper?

 • Foreldre som har lite nettverk og som føler seg ensomme i foreldrerollen
 • Foreldre som opplever småbarnstiden som overveldende og vanskelig
 • Sårbare gravide og mødre som trenger ekstra støtte i tiden før, under og etter fødsel
 • Foreldre som har store omsorgsoppgaver pga. særskilte behov hos et eller flere barn
 • Familier som er i akutt krise
 • Familier der mor eller far har psykiske vansker
 • Familier med minoritetsbakgrunn som trenger støtte og hjelp til å være forelder i Norge
 • Familier som har utfordringer med rus/spill
 • Familier som har erfaringer med psykisk eller fysisk vold
 • Familier der mor eller far har hatt en vanskelig oppvekst – eks. med rus/vold/overgrep/mobbing
 • Familier der mor eller far har en alvorlig sykdom eller funksjonsnedsettelse

 

Er du usikker på om du kan få hjelp av oss, er du velkommen til å ta kontakt på telefon eller mail.
Husk å legge ved informasjon om hvem du er, hva det gjelder og hvordan vi kan komme i kontakt med deg.

 

Ønsker du å bli frivillig hos oss?

Har du lyst til å være en støtte for sårbare sped- og småbarnsfamilier i Oslo? Vi ser etter varme, trygge, pålitelige og barnekjære mennesker i alderen 25-65+ som har erfaring med barn. Vi trenger også deg som er trygg på å være sammen med spedbarn. Du velger tid og sted for når det passer deg å bidra, og du får kurs og veiledning av oss. Vi ønsker deg velkommen til å ta kontakt!