Jan Elverum
  Generalsekretær

  jan.elverum@blakors.no
  Mobil: (+47) 920 31 316

    Magnar Lie
    Divisjonsdirektør , Div Barn Omsorg og Frivillighet

    magnar.lie@blakors.no
    Mobil: (+47) 404 01 201

      Magnus Ervik Fossheim
      Eiendomssjef

      magnus.fossheim@blakors.no
      Mobil: (+47) 975 10 101

        Solveig Mjølsnes
        Divisjonsdirektør, Div Opplæring

        solveig.mjolsnes@blakors.no
        Mobil: (+47) 996 41 868

          Torill Pallesen
          Ansvarlig for Administrasjon, HR, Forebygging, Program internasjonalt, Fundraising

          torill.pallesen@blakors.no
          Mobil: (+47) 404 17 750

            Janka Holstad
            Divisjonsdirektør, Divisjon Behandling

            janka.holstad@blakors.no
            Mobil: (+47) 481 02 170

              Martin André Hovden
              Økonomidirektør

              martin.hovden@blakors.no
              Mobil: (+47) 928 12 952

                Sten Magne Berglund
                Kommunikasjonssjef

                sten.magne.berglund@blakors.no
                Mobil: (+47) 907 30 790