Jan Elverum
  Generalsekretær

  jan.elverum@blakors.no
  Mobil: (+47) 920 31 316

    Sten Magne Berglund
    Kommunikasjonssjef

    sten.berglund@blakors.no
    Mobil: (+47) 907 30 790

      Magnar Lie
      Divisjonsdirektør , Div Barn Omsorg og Frivillighet

      magnar.lie@blakors.no
      Mobil: (+47) 404 01 201

        Magnus Ervik Fossheim
        Eiendomssjef

        magnus.fossheim@blakors.no
        Mobil: (+47) 975 10 101

          Solveig Mjølsnes
          Divisjonsdirektør, Div Opplæring

          solveig.mjolsnes@blakors.no
          Mobil: (+47) 996 41 868

            Torill Pallesen
            Ansvarlig for Administrasjon, HR, Forebygging, Program internasjonalt, Fundraising

            torill.pallesen@blakors.no
            Mobil: (+47) 404 17 750

              Janka Holstad
              Divisjonsdirektør, Div Behandling

              janka.holstad@blakors.no
              Mobil: (+47) 481 02 170

                Martin André Hovden
                Økonomidirektør

                martin.hovden@blakors.no
                Mobil: (+47) 928 12 952