Hva mener Rødt om dagens ruspolitikk, Bjørnar Moxnes?

 

Bjørnar Moxnes i Rødt

Bjørnar Moxnes, leder i Rødt. (Foto: Anders Blixhavn)

– Det handler om at vi må ta utgangspunkt i fakta, ikke i fordommer. Det fins fortsatt fordommer mot rusavhengige, noe som etter mitt syn gir seg utslag i politiske tiltak som å jage dem halve byen rundt, sier leder i Rødt, Bjørnar Moxnes.

– Jaging burde vi ha sluttet med for 50 år siden. Det er på overtid at vi behandler rusavhengige med verdighet.

I siste nummer av Blå Kors-magasinet Rusfri var det Bjørnar Moxnes sin tur til å dele sine tanker om norsk ruspolitikk.

Hva er viktig for Rødt?

Behandling, rehabilitering og ettervern er det viktigste for oss. Det må være en sammenhengende behandlingskjede. Fra akutt avrusning til mer lang- og kortsiktig rehabilitering. I dag er det for mange hull i kjeden som gjør det vanskelig for dem som er inne til behandling å komme tilbake til et normalt liv. Mange overdosedødsfall kommer etter at rusavhengige har vært til behandling og avrusning. De havner ofte i en kommunal bolig uten oppfølgning. Også setter de seg et skudd og kroppen tåler mindre. Tunge rusavhengige får haugevis av bøter og bortvisninger fra sentrum av politiet. Det løser ikke problemet. I programmet vårt står det at rusavhengighet skal behandles som et helse- og sosialproblem, ikke et kriminalitetsproblem.

Rød Ungdom vil utrede legalisering av milde stoffer. Hva tenker du om det?

Et ungdomsparti skal våge å ta andre standpunkt enn moderpartiet. Det kan gi ny energi til rusdebatten vår. Den debatten skal vi ta fremover mot vårt landsmøte. Der skal vi vedta nytt arbeidsprogram. «Ruspolitikk» er et av kapitlene som skal revideres. Det er ulike syn på dette i Rødt. Alt fra de som ønsker en veldig restriktiv politikk, til dem som ønsker en mer liberal politikk. Dagens program er et slags kompromiss. Jeg har ikke hørt så mange i Rødt som ønsker avkriminalisering.

Hva ville du ha gjort om du var helseminister?

Jeg opplever stivsinn fra Bent Høie. Han viser liten vilje til å lytte til dem som er tettest på utfordringene. For det første ville jeg arbeidet for større åpenhet for kommuner som ønsker å prøve ut nye metoder. Jeg ville også styrket det forebyggende arbeidet. I tillegg ville jeg styrket behandlings- og hjelpeapparatet. Hullene i behandlingskjedene må tettes. Det trengs en kraftig opprustning av ettervernstilbudet for rusavhengige. I hovedstaden er det altfor mange som havner i en kommunal bolig uten oppfølging. Der blir det ofte en oppsamling av mennesker som sliter med rus og psykiske problemer. Det er oppskriften på hvordan dette ikke skal gjøres. Veien tilbake til rus er kort i de bomiljøene.

Hvordan vil Rødt løse dette?

I programmet vårt har vi noe som heter tilbakeføringsgaranti. Det er en garanti som skal sikre den enkelte individuell oppfølging. Når man har vært i behandling og skal komme tilbake til en normal hverdag må det være på plass et jobb- og botilbud. Denne garantien burde Bent Høie tatt en kikk på. Det betyr mye for dem som har vært i behandling at ting blir lagt til rette slik at de kan ta fatt på livet sitt igjen. Ofte blir det litt for mye at man «satser på at det går bra».

Hva ville Rødt gjort med dagens alkoholpolitikk?

Alkohol er jo det farligste. Vi vil innskrenke skjenketiden. Der de har gjort det har det ført til mindre kriminalitet og vold. Jo lengre du kan drikke, jo fullere blir du. Og da er terskelen lavere for at man gjør noe dumt. Vi må være tøffere med dem som skjenker mindreårige og de utestedene. Vi må luke ut de useriøse aktørene i utelivsmarkedet. De er det mange av. Det skal være lett å miste skjenkebevillingen. Vi er imot Frp sin politikk som vil ha salg av vin og sprit i dagligvarehandelen. Det er galskap. Justisminister Anundsen vil til og med legalisere hjemmebrenning. Det er vi imot.

Les hele intervjuet i Blå Kors-magasinet Rusfri sitt oktober-nummer.

Comments are closed.