Uganda

Blue Cross Uganda arbeider med forebyggende rusarbeid for barn og unge i byene Mukono sentralt i landet, og Soroti i øst-Uganda. Vår lokale partner har et livsmestringsprogram, selvhjelpsgrupper og arbeider med skoler og lokalsamfunn. Vi har et felles prosjekt med forebyggende arbeid for barn og unge,  som jobber med vår helhetlige tilnærming. Vi bidrar samtidig til å styrke vår lokale partners kunnskap.

Færre blir utsatt for seksuelt overgrep

Alkohol og andre rusmidler er et hinder for utvikling og bidrar til dårligere livskvalitet for barn og unge i Uganda. Prosjektet i Uganda har potensiale til å ha en positiv påvirkning på kjønn. Det vi ser ved å redusere skadelig bruk av rusmidler, fører det til et lavere antall jenter som blir utsatt for seksuelt overgrep og vold. Voldelighet blant gutter synker også.  

Barn og unge er svært sårbare

Uganda er ett av verdens fattigste land. Uganda er på toppen i Afrika når det gjelder alkoholinntak, og alkoholindustrien er svakt regulert, noe som utgjør et folkehelseproblem. Landets to fattigste regioner er i Nord og Øst, som også har vært gjennom mange tiår med krig og voldelige konflikter. Barn og unge i disse regionene er svært sårbare.

Møkkete tomme alkoholelasker på bakken

Det er ingen nasjonal lovgivning som begrenser eller regulerer tilgjengelighet eller markedsføring av alkohol. 

Dessuten har ikke helsevesenet kapasitet eller kompetanse til å hjelpe de som blir avhengige eller lider på grunn av andres misbruk. 

Ulovlig alkohol gjennomsyrer samfunn og økonomi, noe som forverrer fattigdom og kronisk sykdom blant befolkningen. 

Hiv/aids er også et ufattelig stort problem i Uganda hvor omtrent 1 million barn har mistet foreldrenes omsorg. I underkant av 100.000 barn under 14 er hiv-positive. Dessverre er alkohol involvert i 60 % av smittetilfellene.

Selv om nesten alle barn i Uganda begynner på skolen, er frafallet høyt. Fattigdom gjør at barna må slutte på skolen. Ofte har de ikke noe annet valg enn å jobbe. 

Konsekvensene av dette er for mange ugandiske barn fattigdom, helseproblemer og brudd på grunnleggende rettigheter.  Derfor er prosjektet i Uganda viktig.